SINNE | OPEN CALL 2018

Programmet byggs upp av producerade utställningar samt open call utställningar och kortare program. Ansökningsförfarandet är riktat till konstnärer och curatorer.

Ansökningen skall bestå av endast ett dokument i PDF format. Inga extra bilagor. Sökande kan hänvisa med klickbara länkar till streamat videomaterial, portfolion och hemsidor.
Färdiga ansökningarna skall lämnas in som epost till adressen: opencall@proartibus.fi

Ansökningen får vara max 5MB och i den bör ingå:
-Namn och kontaktuppgifter på den sökande
-Namn på alla medverkande konstnärer
-Utförlig utställningsplan beskrivning av utställningens tematik samt konstverken och deras genomförande
-Portfolio på max 5 bilder (om inte länk till hemsida eller dylikt)
Utställningsplanen bör vara skriven på svenska.

Ansökningstiden går ut 31.5.
Ansökande meddelas i slutet av juni.

Sinnes planritning

För frågor kontakta:
sinne@proartibus.fi
Markus Åström
+358 45 8833716

****
(FI)

SINNE | OPEN CALL 2018

2018 ohjelmisto rakentuu sekä tuotetuista että avoin haku -näyttelyistä ja lyhyemmistä ohjelmista. Haku on suunnattu taiteilijoille ja kuraattoreille.

Hakemuksen tulee koostua ainoastaan yhdestä tiedostosta PDF-muodossa. Ei ylimääräisiä liitteitä. Hakija voi napsautettavilla linkeillä viitata portfolioon, kotisivuihin tai suoratoistettavaan videomateriaaliin.

Hakemuksen maksimikoko on 5 MB, ja siinä tulee olla:
– Hakijan nimi ja yhteystiedot
– Kaikkien osallistuvien taiteilijoiden nimet
– Yksityiskohtainen näyttelysuunnitelma, kuvaus näyttelyn tematiikasta, taideteoksista ja niiden toteuttamisesta.
– Portfolio, jossa enintään viisi kuvaa (jos ei linkkiä kotisivuille tms.)

Näyttelysuunnitelma kirjoitetaan ruotsiksi.

Valmiit vapaamuotoiset hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen opencall@proartibus.fi
.

Hakuaika päättyy 31.5.2017.
Hakijoille ilmoitetaan kesäkuun loppupuolella.

Sinnen pohjapiirustus

Yhteyshenkilö:
sinne@proartibus.fi
Markus Åström
+358 45 8833716

*****
(EN)

SINNE/OPEN CALL 2018
The programme will comprise exhibitions produced in-house, along with open-call exhibitions and shorter events. The open call is targeted to artists and curators.

Applications should consists of a single document in PDF format. Without any extra material. Applicants can include references via clickable links to streaming video material or website.

Applications are to be a maximum size of 5MB and should include:
- Name and contact details of the applicant
- Name of all contributing artists
- Detailed exhibition plan of the exhibition’s themes, along with the artworks and their implementation
- Portfolio to contain a max 5 images (if there is no link to a website or similar)
 The exhibition plan should be written in Swedish.

Completed applications are to be submitted by e-mail to: opencall@proartibus.fi
The application period runs out on May 31st.
 Applicants will receive notification at the end of June.

Sinne’s floorplan

Contact:
sinne@proartibus.fi
Markus Åström
+358 45 8833716