”SOCIAL VIDEOSCAPES FROM THE NORTH” Conversations with Eva Koch and Mika Taanila 11.-12.11. @ Sinne

”SOCIAL VIDEOSCAPES FROM THE NORTH”
Conversations with Eva Koch and Mika Taanila
Ekenäs / Tammisaari – Milan / Galleri Sinne, Helsinki

Lorella Scaccon kuratoima ja Stiftelsen Pro Artibuksen tuottama näyttely Social Videoscapes from the North oli äskettäin esillä Tammisaaressa ja Milanossa (Italia). Se esitteli töitä viideltä etabloituneelta pohjoismaiselta videotaiteilijalta: Maria Friberg (Ruotsi), Siri Hermansen (Norja), Eva Koch (Tanska), Rúri (Islanti), Mika Taanila (Suomi). Näyttelyn temaattisissa puitteissa yksittäiset taideteokset koskettelivat erästä pohjoismaisen videotaiteen keskeisimmistä aiheista: sosiaalisen maiseman huomioimista. Lähtökohtanaan ihmisen ja yhteiskunnan välinen suhde jokainen taiteilijoista käsittelee teemaa oman runoutensa kautta, samalla kun heitä yhdistää kertomusten dokumentaarinen lähestymistapa.

Projekti jatkuu nyt seminaarimuodossa kahdella keskustelutilaisuudella Sinnessä Helsingissä, missä kuraattori keskustelee kahden näyttelyn taiteilijan, Eva Kochin ja Mika Taanilan kanssa. Tilaisuuksissa nähdään myös katkelmia heidän teoksistaan.

KESKUSTELEMASSA MIKA TAANILA JA LORELLA SCACCO
11.11.2013 – klo 18.00
Keskustelun painopiste tulee olemaan Taanilan taidetutkimuksen dokumentaarisessa näkökulmassa, lähtökohtana ryhmänäyttelyssä esitetty taideteos ”My Silence”. Suomalainen elokuvaohjaaja ja videotaiteilija Mika Taanila liikkuu kuvataiteen ja dokumenttielokuvan välimaastossa. Hän osallistui viimeisimpään Documentaan (13) ja hänen yksityisnäyttelynsä avautuu 1.11 Kiasmassa.

KESKUSTELEMASSA EVA KOCH JA LORELLA SCACCO
12.11.2013 – klo 18.00
Tanskalainen taiteilija Eva Koch käyttää taidehistoriallisia viitteitä kertoessaan tavallisten ihmisten tarinoita. Koch on yksi pohjoismaisen videotaiteen edelläkävijöistä, siitä syystä keskustelu painottuu videoinstallaatioihin urbaanissa tilassa, jossa nousee esiin ”sosiaalisen maiseman” toinen ulottuvuus.

Galleri Sinne
Iso Roobertinkatu 16
00120 Helsinki