Suomalaisen Tiedeakatemian apurahat humanistiselle tutkimukselle

Suomalainen Tiedeakatemia julistaa haettavaksi Eino Jutikkalan rahastosta humanistiselle tutkimukselle seuraavia apurahoja.

Apuraha tohtoriopintoihin mahdollistamaan vuoden mittainen (25.000) ansiotyöstä vapaa työskentely. Rahoituspäätöksissä suositaan liikkuvuutta sekä tutkimustyötä ulkomailla. Hakemukseen voidaan liittää myös matka-apurahahakemus. Apurahan saamisen edellytyksenä on jatkokoulutuspaikka. Apurahaan liitetään yliopistokorvaus yliopistolle, joka on kokovuotisen apurahan yhteydessä 1.600 euroa.

Vuosittainen apuraha tohtoriopintoihin voidaan myöntää enintään kolmena peräkkäisenä vuotena. Apurahan mahdollinen uusiminen edellyttää hyvää menestystä edellisenä apurahakautena; hakemukseen tulee liittää selvitys tutkimuksen edistymisestä sen ohjaajalta.

Apurahoja tutkijoille tutkimustyöhön (lyhyempiaikaiseen tutkimustyöhön ensisijaisesti ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä korkeintaan vuoden mittaiseen työskentelyyn kotimaassa). Hakemukseen on liitettävä selvitys kokonaisrahoituksesta. Apuraha voidaan käyttää osaksi tai kokonaan matka-apurahana.

Yleisiä hakuehtoja

Apurahat on tarkoitettu tutkijoille, jotka edustavat Suomalaisen Tiedeakatemian humanistisen osaston tieteenaloja. Lisätietoja hakualoista kts. www.acadsci.fi.

Erillisiä matka-apurahoja konferensseihin tai apurahoja julkaisu-, painatus- tai toimituskuluihin ei myönnetä. Konferenssien järjestämiseen apurahoja myönnetään rajoitetusti.

Apurahansaajat kuuluvat tietyin edellytyksin lakisääteiseen eläke- ja työtapaturma-turvan sekä ryhmähenkivakuutusturvan piiriin. Lisätietoja www.mela.fi.

Hakemukset tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa. Verkkopalveluun pääsee Tiedeakatemian kotisivuilta www.acadsci.fi. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät verkkopalvelusta.

Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään maanantaina 30.5.2016. Hakuajan päätyttyä hakemusta ei voi enää lähettää eikä siihen voi tallentaa muutoksia. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Tarkempia tietoja saa Suomalaisen Tiedeakatemian toimistosta puhelin 050 4620 889, sähköposti acadsci@acadsci.fi.

Pekka Aula
pääsihteeri