Suomen Käsityön museo jatkaa Jyväskylässä kaupungin rahoittamana museona

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti 23.4.2014 esityslistan mukaisesti, että Suomen käsityön museon ylläpitoa jatketaan kaupungin varoilla. Lautakunta pitää kuitenkin tärkeänä sitä, että Suomen käsityön museota tarkastellaan jatkossa myös laajemmin osana Jyväskylän kaupungin museoverkon kehittämistä. Asiaan jätettiin yksi eriävä mielipide.

Kiitoksia teille kaikille, jotka otitte kantaa museoselvityksen neljään eri vaihtoehtoon, jotka olivat: museon toiminnan jatkuminen nykyisellään, museon säätiöittäminen, museon toiminnan lopettaminen sekä neljäntenä vaihtoehtona toiminnan lopettaminen Jyväskylässä ja siirtäminen toiselle paikkakunnalle

Kyselyyn tuli noin 250 vastausta. Pääsääntöisesti vastaajat halusivat säilyttää museon Jyväskylässä kaupungin omistuksessa ja nykyisellä paikallaan. Viesti oli selvä: ”Käsityön museo on kaupungin suosituin museo ja se on matalan kynnyksen museo, jonne on helppo tulla. Kaupungin talouden kannalta museon säätiöittäminen tai lakkauttaminen ei tuo juurikaan säästöjä, imagotappio sen sijaan olisi suuri.”

Strukturoituihin kysymyksiin vastanneet kansalaiset ovat antaneet hyvän kuvan museon nykyisestä toimintaympäristöstä. Vastauksia on tullut eri puolilta Suomea ja vastaajissa on niin käsityöläisiä, taiteilijoita, museoammattilaisia, järjestöjä kuin tavallisia museon asiakkaita.

Kiitoksia teille kaikille, jotka otitte kantaa. Tästä on hyvä jatkaa!
Ja niin me jatkamme. Seuraavassa asiakasraatitapaamisessa 8.5.2014 klo 17-19 paneudumme yhdessä asiakkaiden kanssa museon strategian luonnosteluun. Tervetuloa mukaan.

Iloisin terveisin
Suomen käsityön museon henkilökunta

Kesäksi museon näyttelytilat täyttyvät ilosta. Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunta ONOMAn Uusi ilo –näyttely 22.5. – 31.8.2014 valloittaa museon ja museokaupan.