Suomen Taiteilijaseura kiittää hallitusta kulttuurin nostamisesta kärkihankkeeksi

Kuvataiteen asiantuntija- ja vaikuttajajärjestö Suomen Taiteilijaseura on tyytyväinen, että taide ja kulttuuri ovat Suomen voimavaroja alkaneella hallituskaudella. Hallitus aikoo kärkihankkeissaan sekä parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta että laajentaa prosenttitaiteen periaatetta yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi.

“Kuvataiteen ja kuvataiteilijoiden kannalta on hienoa, että kulttuuri näyttää nyt säästyvän suorilta leikkauksilta. Samalla hallitus tunnustaa useissa tutkimuksissa todetut taiteen hyvinvointivaikutukset, minkä toivomme tuovan työtä ja toimeentuloa myös kuvataiteen kentälle”, sanoo toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen.

Prosenttiperiaatteella on Suomessa vahva kansa tuki. Prosentti taiteelle –hankkeen viime syksynä toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan suomalaisista peräti 70 % haluaa taideteoksia arkiympäristöihinsä (TNS Gallup 2014, 1004 vastaajaa). Taiteen myös koetaan parantavan ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta (79 % suomalaisista tätä mieltä) sekä nostavan asuinalueen ja/tai kiinteistön arvoa (71 %).

Prosenttiperiaatetta edistetään määrätietoisesti jo toisessa hallitusohjelmassa. Suomen Taiteilijaseura osallistuu parhaillaan yhdessä Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen, Teollisuustaiteen Liitto Ornamon, Taiteen edistämiskeskuksen ja Ympäristötaiteen säätiön kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan Prosentti Taiteelle –hankkeeseen, joka edistää prosenttiperiaatetta Suomessa 2014-2015.

Kuvataide on nostettava rahoituskuopasta

Suomen Taiteilijaseura esittää myös huolensa siitä, etteivät kaikki kulttuurin ja taiteen leikkaukset ole vielä selvillä. Hallitus aikoo lisätä kuntien itsemääräämisoikeutta kulttuuripalvelujen suhteen, mikä voi johtaa alueellisiin heikennyksiin.

Suomen Taiteilijaseura muistuttaa, että Suomessa kuvataideala on tuoreen vertailun mukaan jäänyt resursoinnissa selvästi jälkeen muihin taiteenaloihin verrattuna ja taiteilijamäärään suhteutettuna.

Seuran julkaisema selvitys Taiteilija tahtoo elää työllään – Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa osoittaa, että kuvataiteen nostaminen rahoituskuopasta lähemmäksi muita taiteenaloja vaatisi vähintään neljä miljoonaa euroa vuodessa. Taiteen edistämiskeskuksen julkaisemat Taiteilijan asema –tutkimukset osoittavat, että kuvataiteilijoista noin kolmannes elää köyhyysrajan alapuolella.

”Hallituksen leikkaukset tulevat sattumaan myös heikosti toimeentuleviin kuvataiteilijoihin. Nyt on oikea aika nostaa kuvataiteen ja kuvataiteilijoiden asemaa, ei heikentää sitä”, toteaa seuran puheenjohtaja Satu-Minna Suorajärvi.

Suomen Taiteilijaseura ajaa alkaneella hallituskaudella Suomeen mm. Ruotsin MU-sopimusta vastaavaa sopimusta kuvataiteilijoiden ja museoiden välille, parannuksia kuvataiteilijoiden eläketurvaan, valtion taiteilija-apurahan korotusta ja yhtenäistä alempaa alv-kantaa kuvataiteelle.

Tiedote 28.5.2014, Suomen Taiteilijaseura