Suomen Taiteilijaseura vaatii Suomeen näyttelypalkkiosopimusta

Tiedote 27.2.2015

Suomen Taiteilijaseura vaatii hallitusohjelmatavoitteissaan Suomeen näyttelypalkkiosopimusta, joka takaisi ammattikuvataiteilijoille korvauksen museonäyttelyistä. Ilmaisen työn tekeminen valtion tukea saavien museoiden hyväksi on suomalaisille ammattikuvataiteilijoille suuri ongelma. Suomen Taiteilijaseura ajaa tämän rakenteellisen vääristymän korjaamista. Seura edistää tasa-arvoisempia sekä oikeudenmukaisempia työelämän käytäntöjä myös kuvataiteilijoille.

Suomen Taiteilijaseura on 2014 lähtien halunnut herättää Suomessa keskustelua Ruotsin MU-sopimuksen kaltaisen näyttelypalkkion kehittämisestä Suomeen. Nyt seura ajaa asiaa tavoitteissaan seuraavalle hallituskaudelle.

Ruotsin MU-sopimus on osoittautunut merkittäväksi keinoksi parantaa kuvataiteilijoiden toimeentuloa. Sopimus tuli Ruotsissa voimaan 1.1.2009. Käänteentekevää on, että sopimuksessa määritellään ensimmäistä kertaa kuvataiteilijalle palkkio taidenäyttelyä varten tehdystä työstä. MU-sopimuksesta (Medverkans- och utställningsersättning) on muodostunut Ruotsissa kuvataidealan vakiintunut käytäntö, joka on vakauttanut ja kohentanut kuvataiteilijoiden toimeentuloa.

– Suomalaisten kuvataiteilijoiden asema on tällä hetkellä kestämätön. On itsestään selvää, että museot maksavat näyttelyitä järjestäessään esimerkiksi graafisesta suunnittelusta ja näyttelyarkkitehtuurista, mutta kuvataiteilija ei yleensä saa mitään korvausta. Ilman kuvataiteilijoiden työtä näyttelyitä ei kuitenkaan edes olisi, ja yleisö tulee näyttelyyn katsomaan juuri kuvataiteilijan taiteellista työtä, kertoo Suomen Taiteilijaseuran puheenjohtaja Satu-Minna Suorajärvi.

Suomen Taiteilijaseura pilotoi opetus- ja kulttuuriministeriön tuella näyttelypalkkiosopimusta loppuvuonna avautuvan Nuoret-näyttelynsä yhteydessä. Näyttelypalkkiosopimusta ja sen soveltamista Suomeen tullaan selvittämään myös työryhmässä, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuu koolle kevättalvella 2015.

– Näyttelypalkkiosopimuksen saama tuki osoittaa, että Suomessa on nyt tahtotila taiteilijoiden aseman korjaamiseen. Uskon, että myös kuvataiteilijat tulevat saamaan tasa-arvoisen aseman työelämässä, sanoo Satu-Minna Suorajärvi.

Myös Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on pilotoinut Ruotsin MU-sopimuksen kaltaista sopimusta omassa näyttelyssään 2014.

Taiteilija tahtoo elää työllään

Suomen Taiteilijaseura muistuttaa eduskuntavaalien alla tavoitteistaan iskulauseella “Taiteilija tahtoo elää työllään”. Sosiaalisessa mediassa käymme kohti vaaleja hashtagilla #taidevaalit.

Suomen Taiteilijaseuralla on kaikkiaan seitsemän tavoitetta tulevalle hallitusohjelmakaudelle:

1. Suomessa otetaan käyttöön Ruotsin MU-sopimusta vastaava sopimus kuvataiteilijoiden ja museoiden välille.

2. Vapaiden taiteilijoiden ei-työsuhteinen eläketurva siirretään kokonaisuudessaan maatalousyrittäjien eläkelain piiriin ja vakuutetaan Melassa.

3. Ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrää lisätään vuosittain sataan myönnettävään eläkkeeseen.

4. Valtion taiteilija-apurahan tasoa nostetaan.

5. Huolehditaan kuvataiteen erikoistumiskoulutuksen järjestämisestä korkeakouluissa.

6. Yhtenäistetään alempi alv-kanta kuvataiteelle.

7. Kehitetään valtakunnalliset rakenteet, jotka tukevat kuvataiteilijan työtä ja työllistymistä.

Suomen Taiteilijaseuran hallitusohjelmatavoitteet perusteluineen ovat kokonaisuudessaan seuran kotisivuilla http://artists.fi/taiteilijalle/hallitusohjelmatavoitteet/.

Kuvataidealalla työskentelee yli 3 000 ammattimaista taiteilijaa, ja lisäksi ala työllistää tuhansia muita ammattilaisia esimerkiksi museoissa ja gallerioissa. Kuvataiteilijat, kuten kaikki työntekijät, tarvitsevat riittävät tukirakenteet ja –palvelut menestyäkseen taiteellisessa työssään ja voidakseen hyvin.

Kuvataiteen rahoitus on alimitoitettu suhteessa taiteilijoiden määrään, ja selvästi vähäisempi kuin muilla taiteenaloilla. Perusrahoitus on välttämätöntä nostaa muiden taiteenalojen tasolle, jotta kuvataideala kokonaisuudessaan saadaan myönteiseen nousukierteeseen.