Suomen Taiteilijaseuran juhlanäyttely Turussa – Sinisellä planeetalla

Sinisellä planeetalla -näyttely Turun Vartiovuoren Tähtitornissa ja Vesivarastossa 4.12.2014 – 11.1.2015 På den blåa planeten -utställning i Åbo Observatorium och Vattencisternen – 4.12.2014–11.1.2015.
IC-98 & Max Savikangas, Elina Juopperi, Antti Laitinen, Marko Lampisuo, Meri Peura ja Elina Vainio
Tervetuloa lehdistötilaisuuteen 3.12. klo 11 Vesivarastoon Turun Vartiovuorelle

Medierna är varmt välkomna till pressinfo 3.12 kl. 11 till Vattencisternen på Vårdberget i Åbo.

Tellus, jota me ihmiset asutamme yhdessä muiden elävien olentojen kanssa, sattuu onnekkaasti kiertämään aurinkoa sopivalta etäisyydeltä, kolmantena planeettana auringosta käsin Venuksen ja Marsin välissä. Ainoana Aurinkokuntamme kahdeksasta planeetasta maapallolla on runsaasti vettä nestemäisessä olomuodossa, mikä on mahdollistanut elämän syntymisen – nykytietämyksemme mukaan ainoalle planeetalle kotigalaksillamme Linnunradalla.
Linnunrata taas on yksi lukemattomista galakseista universumin verkostossa. Maapallon sijainti kiertoradalla Linnunradan keskuksen ympäri on puolestaan mahdollistanut useiksi miljardeiksi vuosiksi sellaiset vakaat olosuhteet, että elämän evoluutio on voinut luoda nykyisen monimuotoisen biosfäärin eli “elokehän”.

Maapallo on jatkuvassa muutoksen tilassa. Se pyörii akselinsa ympäri, mikä tuottaa vuorokausikierron, ja se kiertää aurinkoa, mikä tuottaa vuodenaikojen säännöllisen seuraannon – joskin eritahtisesti eteläisellä ja pohjoisella pallonpuoliskolla. Elämän kehitys on suuresti muuttanut maapallon hahmoa, esimerkiksi ilmakehän ja valtamerten koostumusta. Ihmiskunnan lisääntyvä vaikutus koko biosfääriin on uusi olennainen murros. Tieteen ja tekniikan voittokulkujen seurauksena ihmisellä on voima ja valta vaikuttaa elämän perustaviin ehtoihin; valtapoliittisten jänniteiden verukkeella on luotu aseita, joilla koko ihmiskunta voitaisiin tuhota.
Tieteen edistymisestä huolimatta asiantuntijat eri aloilla ovat olleet kyvyttömiä ennustamaan kriisejä, joita ihmiskunta parhaillaan kokee. Kuvaavia esimerkkejä ovat yli kuusi vuotta jatkunut talouskriisi seurauksineen, järjestynyttä maailmaa uhkaava terrorismi sekä Ebola-viruksen hallitsemattomasti laajeneva epidemia Länsi-Afrikassa. Voiko kukaan tosissaan uskoa, että toimet ilmastonmuutoksen haittojen torjumiseksi olisivat tulleet ajoissa ja olisivat riittäviä?

Kuinka haavoittuva ihmiskunnan asema maapallolla lopulta on? Tähän ei kukaan osaa vastata. Tarvitsemme planetaarisia, kokonaisvaltaisia lähestymistapoja, jotka tarjoavat etäisyyttä päivänkohtaisiin ongelmiin ja tekevät mahdolliseksi esittää parempia kysymyksiä. Enää ei ole varaa tukeutua antiikin kreikkalaisten ymmärtämään antroposentriseen maailmankaikkeuden malliin, joka jakautuu meihin ja muihin.
Turun Tähtitorni tarjoaa paikkana vahvan metaforisen kehyksen kuudelle näkökulmalle, jotka taiteen keinoin pohtivat perustavia kysymyksiä alkaen ihmiskunnan suhteesta planeetta Maahan ja päätyen henkilökohtaiseen pohdiskeluun olemassaolomme ehdoista.

Näyttelyn kuraattori on Marketta Haila.
Näyttelyn järjestävät Suomen Taiteilijaseura ja Stiftelsen för Åbo Akademi. Näyttelyä on tukenut Svenska Kulturfonden osana Suomen Taiteilijaseuran 150-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.