Suomen Taiteilijaseuran uusi puheenjohtaja Markus Renvall: Kuvataiteilijoita tulee kuulla myös politiikassa

Suomen Taiteilijaseuran uusi puheenjohtaja on kuvataiteilija Markus Renvall. 58-vuotias Renvall on tunnettu mediataiteilija ja aktiivinen toimija kuvataidealan eri järjestöissä.

Kuvataiteilija Markus Renvall valittiin Suomen Taiteilijaseuran puheenjohtajaksi seuran edustajiston syyskokouksessa 4.11.2015 Helsingissä. Renvallin kaksivuotinen puheenjohtajakausi alkaa 1.1.2016.

Renvall ajaa puheenjohtajakaudellaan vahvasti kuvataiteilijoiden asiaa. Hänen mukaansa taiteilijoiden äänen täytyy kuulua yhteiskunnassa, myös heitä koskevia poliittisia päätöksiä tehtäessä. Renvall on erittäin huolestunut hallituksen lakiesityksestä HE/94/2015, jonka sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi 8.12. Hallituksen esityksen mukaan vuodesta 2016 alkaen yrittäjiksi määritellään kaikki omaa työtä tekevät, joiden työ ei ole työsuhteista. Renvall pelkää, että lakimuutos heikentää kuvataiteilijoiden ennestäänkin heikkoa taloudellista asemaa.

”Taiteilijoita täytyy tukea työllistymään omassa työssään. He tekevät taidetta pitkäjänteisesti, mutta tuloja he saavat monista lähteistä. Joskus taiteilija on apurahalla, joskus yrittäjänä ja joskus hän joutuu turvautumaan perusturvaan. Elinmahdollisuuksia ei saa kaventaa entisestään heikentämällä lainsäädäntöä”, Renvall korostaa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön on jätetty kolmen kansanedustajan vastalause, jonka perusteluissa vedotaan mm. siihen, ettei asiassa ole kuultu niitä, joita lakimuutos koskee. Kolmikantaisesti valmistellussa esityksessä ei ole kuultu opetus- ja kulttuuriministeriötä eikä perusteellisesti etenkään luovia kulttuurialoja edustavia järjestöjä. Suomen Taiteilijaseura toimitti sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon esityksestä, vaikka valiokunta ei ollut sitä seuralta pyytänyt.
”Juhlapuheissa korostetaan sitä, kuinka paljon taiteilijoilla on annettavaa yhteiskunnalle. Mikään idea ei kuitenkaan synny valmiina. Kaikki ideat, myös taide, syntyvät pienistä havainnoista. Taiteilijana toimimista ei saa vaikeuttaa, sillä se tukahduttaa ideoiden kasvamisen suuriksi”, Renvall sanoo.

58-vuotias Markus Renvall on tunnettu mediataiteilija ja hänellä on laaja kokemus luottamustoimista eri taiteilijajärjestöissä. Renvall on MUU ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Suomen Taiteilijaseuran hallituksen jäsen, ja hän on toiminut pitkään mm. AV-arkin hallituksessa, Helsinki International Artist Programme HIAPin hallituksessa sekä mediataideyhdistys M-Cultin hallituksessa. Taiteilijana Renvall on tuottanut mm. video- ja tanssiprojekteja sekä interaktiivisia veistoksia. Hän on työskennellyt myös nuorten ja lasten parissa, esim. Medialeikki-projektissa. Hänelle on ensimmäisenä suomalaistaiteilijana myönnetty Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön taidekasvatuksen tunnustuspalkinto.

Suomen Taiteilijaseura on vaikuttaja- ja asiantuntijajärjestö, joka tekee kuvataitelijoidentyötä tunnetuksi ja edistää kuvataidetta. Seura edustaa 3 000 suomalaista ammattikuvataiteilijaa. Seura toimii myös yleisön kiinnostuksen kasvattamiseksi kuvataiteisiin. Suomen Taiteilijaseura täytti 150 vuotta toukokuussa 2014.