Taidekritiikin perusteet kirja ilmestynyt

Taidekritiikin perusteet

Millainen on taiteen asema nykymaailmassa? Kuka päättää siitä,
mikä on hyvää taidetta? Mitä on taiteen kritiikki, ja kenelle sitä
kirjoitetaan? Onko taiteesta puhumiselle sääntöjä?

Taidekritiikin perusteet on ensimmäinen suomenkielinen taidekri-
tiikin perusteos. Asiantuntija-kriitikot esittelevät yleistajuises-
ti ja havainnollisesti kritiikin erityisluonnetta ja sovelluksia eri
taiteenaloille: kirjallisuuteen, teatteriin, kuvataiteeseen, eloku-
vaan ja musiikkiin. Lisäksi teoksessa tarkastellaan kritiikin filo-
sofiaa. Kirja paneutuu taiteen tulkintaan ja arviointiin, kritiikin
historiaan ja nykytodellisuuteen sekä kritiikkien kirjoittamisen
käytäntöön.

Teos on tarkoitettu taiteen tutkimuksen eri alojen oppikirjaksi,
taiteen ammattilaisille ja tutkijoille, toimittajille, taideopetuksen
oheismateriaaliksi ja kaikille, joita puhe taiteesta kiinnostaa.

”1900-luvun alku- ja keskivaiheilla oli vielä vallalla usko kriitikon rooliin kir-
jallisuuden asiantuntijana, joka voi tarvittaessa nostaa hyvän, kiinnostavan ja
uutta luovan kirjallisuuden julkisuuteen ohi kustantamoiden mainoskampan-
joiden ja pinta julkisuuden. Hyvä kriitikko osasi kouluttaa lukijoita, näyttää
tapoja lähestyä uusia ja alkuun vaikeatulkintaisia teoksia, jotka suuri yleisö
olisi helposti muuten ohittanut.”

Taidekritiikin perusteet
Martta Heikkilä (toim.)

Kirjoittajina Irmeli Hautamäki, Martta Heikkilä, Veijo Hietala, Kuisma Korhonen, Outi Lahtinen Juha-Heikki Tihinen ja Susanna Välimäki

Taidekritiikin perusteet
Gaudeamus 2012? • 978-952-495-212-5? • Nidottu A5, 284 sivua.
Tarjoushinta 30,90 €? • Suositushinta 36 €