Taideyhdistyksen Dukaattipalkinto Maija Luutoselle ja tunnustuspalkinto Irma Optimistille

Suomen Taideyhdistys jakaa tänään, 13.12.2012, kolmetoista merkittävää kuvataidepalkintoa. Palkintojen yhteissumma on 108 500 euroa.

Suomen vanhimman taidepalkinnon, vuonna 1858 perustetun nuoren taiteilijan Dukaattipalkinnon, 16 000 €, saa taidemaalari Maija Luutonen (s. 1978 Espoossa), Helsinki.

Taideyhdistyksen tunnustuspalkinto merkittävästä elämäntyöstä, 10 000 €, myönnetään performanssitaiteilija Irma Optimistille (s. 1952 Vaasassa), Helsinki.

Suomen Taideyhdistyksen kirjallisuuspalkinnon, 10 000 €, saa teoksen Porrashuoneet – helsinkiläisten porrashuoneita 1800-luvulta 1940-luvulle kuvatoimittaja, FT Liisa Suvikumpu (s. 1975), Helsinki.

William Thuringin nimeä kantavia erikoispalkintoja myönnetään tänä vuonna kymmenelle uransa keskivaiheilla olevalle taiteilijalle. William Thuring -pääpalkinnon, 14 000 €, saa valokuvataiteilija Nanna Hänninen (s. 1973 Rovaniemellä), Kuopio.

Muut William Thuring –nimikkopalkinnot jaettiin seuraaville taiteilijoille (9 kpl à 6 500 €, yht. 58 500 €):
Axel Antas (s. 1976 Helsingissä), Lontoo; valokuva, piirustus, video
Pirjetta Brander (s. 1970 Helsingissä), Helsinki; maalaus, piirustus, video, installaatio
Duncan Butt Juvonen (s. 1972 Farnhamissa Iso-Britanniassa), Helsinki; teksti, maalaus, installaatio
Terhi Heino (s. 1970 Oulussa), Helsinki; kuvanveisto, installaatio, video
Mauri Kuitula (s. 1972 Oulussa), Helsinki; maalaus
Petra Lindholm (s. 1973 Karjaalla), Tammisaari; video, ääni, valokuva
Tarmo Paunu (s. 1971 Helsingissä), Tampere; maalaus
Maiju Salmenkivi (s. 1972 Espoossa), Helsinki; maalaus
Kim Simonsson (s. 1974 Helsingissä), Helsinki; kuvanveisto

PERUSTELUT

Dukaattipalkinto
Maija Luutonen tutkii maalauksen representaatiota ja lähestyy sen rajoja samalla laajentaen ja venyttäen maalauksen ehtoja. Hänen työskentelylleen ominaisia piirteitä ovat uudenlainen ajattelu, tuore näkökulma, monipuolisuus ja alati tutkimuksellinen ote. Tekeminen on hidasta ja tarkkaa ja materiaalien käyttö ennakkoluulotonta. Vaikeasti sanallistettavat teokset pohtivat esittämisen ja todellisen ongelmia. Luutosen taide synnyttää oivalluksia, inspiroi tiedostamaan ja näin terävöittää katsojan suhdetta todellisuuteen.

Tunnustuspalkinto
Irma Optimisti on pitkään – vuodesta 1989 – suomalaisen performanssitaiteen kentällä toiminut omaperäinen taiteilija ja keskeinen vaikuttaja. Hän on laajentanut ja vakauttanut performanssitaiteen asemaa. Irma Optimisti on tehnyt omaa genreään tunnetuksi erilaisilla yhteisöllisillä projekteilla ja interaktiivisilla esityksillä sekä ollut mukana luomassa vuonna 2000 alkunsa saanutta Là-Bas -festivaalia. Festivaali on tarjonnut foorumin suomalaiselle elävälle taiteelle ja kokeelliselle kulttuurille live-esitysten, dokumenttien ja paneelikeskustelujen muodossa.

Kirjallisuuspalkinto
Porrashuoneet – helsinkiläisten porrashuoneita 1800-luvulta 1940-luvulle (Helsingin kaupunginmuseo 2012) esittelee kiinnostavalla tavalla julkista taidetta, arkkitehtuurin aarteita, joita suuri yleisö ei useinkaan pääse näkemään. Porrashuoneet ovat osoitus siitä, miten taide aiemmin oli luonteva osa ihmisten arkea. Kirjan materiaali pohjautuu Helsingin kaupunginmuseon projektiin, jossa inventoitiin 845 porrashuonetta. Valokuvaaja Juho Nurmi on kuvissaan onnistunut välittämään porrashuoneiden ainutlaatuisen tunnelman. Kuvatoimittaja, Helsingin yliopiston Euroopan historian dosentti Liisa Suvikumpu on kiteyttänyt aineistonsa luovalla tavalla; hän on yhdistänyt tämän päivän todellisuuden menneen ajan dokumentaatioon, jonka kuvissa läsnä olevat ihmiset tekevät eläväksi.

William Thuring -pääpalkinto
Valokuvataiteilija Nanna Hänninen asuu ja työskentelee Kuopiossa ja on pitänyt useita kansainvälisiä näyttelyitä esimerkiksi Saksassa ja Espanjassa. Hänninen valmistui Taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen osastolta vuonna 2002. Hän on hyödyntänyt tuotannossaan monipuolisesti valokuvan mahdollisuuksia: käyttänyt hyväkseen ylipitkiä valotusaikoja, negatiivien käänteisiä värejä ja moninkertaisia valotuksia. Kokeiluista huolimatta hänen kuvissaan yhdistyy kirkas analyysi ja vahva vaikuttavuus. Hänninen on jo tähänastisen uransa aikana pystynyt uudistumaan useita kertoja (esim. sarjat Fear and Security ja The New Landscapes).

Tietoa palkintolautakunnista ja Suomen Taideyhdistyksestä

Palkinnoista päättää Suomen Taideyhdistyksen johtokunta lautakuntien ehdotusten perusteella. William Thuring -palkinnon osalta ehdotuksen tekevät yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Saarinen ja varapuheenjohtaja Päivi Karttunen.

Palkintolautakuntaan vuonna 2012 kuuluivat kuvataiteilija Antti Tanttu (puheenjohtaja), kuvataiteilija Susanne Gottberg, tutkija ja taidehistorioitsija Hanna Johansson, kuvataiteilija Vesa-Pekka Rannikko ja FM Pessi Rautio.

Vuoden 2012 kirjallisuuspalkintolautakuntaan kuuluivat FK Päivi Karttunen (puheenjohtaja), toimittaja Seppo Heiskanen ja kuvataidekriitikko Leena Kuumola.

Vuonna 1846 perustetun Suomen Taideyhdistyksen tarkoituksena on suomalaisen kuvataiteen tukeminen sekä sen tuntemuksen ja harrastuksen edistäminen. Yhdistys pyrkii ensisijaisesti tukemaan nuoria ja lahjakkaita, uransa alussa olevia kuvataiteilijoita. Nyt julkistettujen palkintojen lisäksi Suomen Taideyhdistys jakaa myös apurahoja kuvataiteilijoille ja taidekriitikoille ja ostaa teoksia Suomessa toimivilta taiteilijoilta. Yhdistys järjestää säännöllisesti suomalaista taidetta esitteleviä yksityis- ja teemanäyttelyitä ja niihin liittyviä tapahtumia sekä julkaisee näyttelyihinsä liittyen tutkimuksellisesti suuntautunutta taidekirjallisuutta.