Taiteellisen tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen haasteet Kuvataideakatemia 4. –5. 11. 2011

SHARE#1 4.-5.11. 2011

Taiteellisen tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen haasteet Euroopassa ja

ja maailmanlaajuisesti

Taiteellinen tohtorikoulutus ja -tutkimus uutena yliopistollisena suuntauksena on kasvavan kansainvälisen kiinnostuksen kohteena. Kyse on taiteen ja tieteen menetelmiä innovatiivisesti yhdistävästä tutkimusotteesta, johon Suomen taideyliopistot ovat varhain tarttuneet ja ovat nyt kehityksen kärjessä.

Helsingissä Kuvataideakatemiassa järjestetään 4.–5. marraskuuta suurin Euroopassa toteutettu taiteellisen tohtorikoulutuksen ja -tutkimuksen tavoitteita ja ongelmia puntaroiva SHARE#1-seminaari, johon osallistuu toista sataa asiantuntijaa maailman laajuisesti.

Lisätietoja lehdistötiedotteessa ja osoitteesta:

www.sharenetwork.eu