Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu RUUKKU luo uutta tutkimuskulttuuria

Tiedote 3.12.2013

Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisun RUUKUN pilottinumero julkistetaan 9.12.2013. Ensimmäisen pilottinumeron teema on ”Kokemus ja kokeellisuus taiteellisessa tutkimuksessa”.

RUUKKU on uudenlainen taiteelliseen tutkimukseen keskittyvä kausijulkaisu, ensimmäinen laatuaan maassamme. Se on vertaisarvioitu, mikä tarkoittaa, että se täyttää akateemisen tieteellisen julkaisun kriteerit.

Verkkomuotoinen RUUKKU perustuu kansainvälisen Research Cataloguen tarjoamaan julkaisupohjaan, jota käyttää myös Journal for Artistic Research (JAR). Julkaisupohja tarjoaa taiteellisen tutkimuksen tekijöille ennennäkemättömät mahdollisuudet yhdistää ekspositioissaan tekstiä, kuvaa ja ääntä.

RUUKKU on Taideyliopiston, Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteinen hanke. Se on yhteinen foorumi kaikille taiteellista tutkimusta tekeville ja siitä kiinnostuneille. Jatkossa RUUKKU ilmestyy kahdesti vuodessa ja jokaisella numerolla on oma teemansa ja päätoimittajansa.

RUUKUN pilottinumeron päätoimittajat ovat TaT Mika Elo ja TeT Annette Arlander ja siihen on kirjoittanut seitsemän tutkijaa:

Annette Arlander palaa kaksikielisessä ekspositiossaan yksinkertaiseen kokeiluun ja kokemukseen siitä Randavuorella vuonna 2000, kysyen löytyisikö niistä hylättyjä polkuja, joille vielä kannattaisi palata.

FT Taina Riikosen, helsinkiläisen äänitutkimusmatkailijan ekspositio on teksti/äänivirta koneisen liminaalisuuden, äänittämisen ja ruumiillisen kuuntelemisen rajapinnoilla.

Keramiikkataiteilija, taiteen tohtori Maarit Mäkelä rakentaa ekspositiossa naisellista sukupuuta hyödyntäen sekä perhealbumikuviaan että sukulaistensa muistoja.

Esitystaiteilijan ja tutkijakoulutettavan Tero Nauhan esittelyn keskiössä on hänen toinen taiteellinen teoksensa Life in Bytom.

Säveltäjä ja tohtorikoulutettava Pasi Lyytikäisen artikkeli käsittelee nuotinnoksen ja soivan musiikin välistä suhdetta sävellystyön näkökulmasta.

Taiteilija-tutkija ja väitöskirjaansa valmisteleva Elina Lifländer tarkastelee tilakokemuksia esitysinstallaatiossa kolmesta eri suunnasta: omien kokemusten, yleisön havaintojen sekä installaatiotaiteen näkökulmista.

Jaakko Nousiaisen kiinnostuksen kohteena on uusien mediateknologioiden hyödyntäminen nykyoopperan alueella, ja ekspositiossaan hän esittelee tutkimuksensa aihepiiriä sekä siihen liittyviä taiteellisia tuotantoja.

Ruukku: ruukku-journal.fi/ (ensimmäinen numero julkaistaan 9.12.)

JAR: www.jar-online.net/index.php/

RC: www.researchcatalogue.net/