Taiteen edistämiskeskus päätti strategiset tavoitteensa vuosille 2015–20

Virasto panostaa asiantuntijuuteen ja palveluun. Tavoitteena on taide- ja taiteilijapolitiikan johtava asiantuntijuus sekä taiteilijoiden ja taidekentän tarpeista lähtevä palvelu.

Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää ammattitaiteilijoiden työtä ja toimeentuloa. Tässä työssä Taike hakeutuu aktiivisesti yhteistyöhön yli sektorirajojen.

Taike kehittää suoraa taiteilijatukeaan vastaamaan taiteilijoiden ja vapaan kentän tarpeita. Tavoitteena on korkeatasoisen ja monimuotoisen taiteen tarpeet tunnistava tuki.

Taiken apurahoilla ja avustuksilla mahdollistetaan ammattimainen taiteen tekeminen. ”Pidämme tärkeänä koko julkisen hallinnon kattavaa taiteen edistämisen yhteistyötä. Yhteistyössä pyrimme vakiinnuttamaan ammattimaisen taiteen tekemisen perusedellytykset. Tähän kuuluu muun muassa nykyistä toimivampi taiteilijoiden sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmä”, toteaa Taiken johtaja Minna Sirnö.

”Strategia antaa meille työkalun kohdistaa voimavaramme niihin asioihin, joita pidämme keskeisinä. Taiteen edistäminen on niin laaja käsite, että sen sateenvarjon alle mahtuu vaikka mitä. Ollaksemme tehokkaita ja vaikuttavia meidän on kuitenkin pakko tehdä valintoja, ja strategia antaa nyt raamit valinnoillemme. Keskitymme ydinosaamiseemme taiteen rahoittajana ja asiantuntijana”, Sirnö jatkaa.

Strategiassa on määritelty myös arvot, jotka ohjaavat Taiken toimintaa ja sen suhdetta taidemaailmaan ja yhteiskuntaan laajemminkin. Keskeiset arvot ovat asiantuntijuus, avoimuus ja arvostus.

Strategiaa oli valmistelemassa noin 400 asiantuntijan joukko.
Taike jakaa apurahoina ja avustuksina 32 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä kaksi kolmasosaa on veikkausvoittovaroja.

Taiken strategia 2015–20