Doing Differently 3/2022, vol. 86

Image: Doing Differently (2022) © Jenna Jauhiainen

Doing Differently is an English language edition of Mustekala which consists of contributions from artists responding to its theme, the premise of which is that, in a severely broken world brimming with injustice, oppression, exploitation and destruction, things fundamentally need to be done differently – and that, if anything, is interesting and exciting. This edition is curated by Jenna Jauhiainen.

Eläin taiteessa ja eläin taiteilijana 2/2022, vol. 85

Kuva: Tuija Teiska – ”Love Is Creature” (mustepiirros, 2022)

Mustekalan uusi teemanumero osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun eläimistä ja niitä koskevasta tutkimuksesta. Muunlajisia eläimiä taiteessa ja taiteen tekijöinä käsittelevän moninäkökulmaisen numeron tekijäjoukossa on usean eri alan edustajia. Heistä kukin lähestyy eläinaihetta omista ammatillisista lähtökohdistaan ja kiinnostuksen kohteistaan käsin.

Numeron ovat toimittaneet Mustekalan toinen päätoimittaja Alonzo Heino ja kuvataiteilija-taidehistorioitsija Outimaija Hakala.

Niilo Helanderin säätiö on tukenut teemanumeron julkaisua.

Suomalainen elokuva 1/2022, vol. 84

Mustekalan uusimmassa teemanumerossa luodaan monipuolinen katsaus suomalaiseen elokuvaan. Mukana on elokuvantekijöitä, tutkijoita sekä elokuvan esittämisen parissa työskenteleviä toimijoita. Numeron ovat toimittaneet Mustekalan päätoimittajat Alonzo Heino ja Helmi Saukkoriipi.

”Samalla kun suomalaiset (populaari)elokuvat ovat kasvaneet ja kansainvälistyneet sekä saavat yhä useammin ensi-iltansa kansainvälisillä festivaaleilla, on kuvataiteen kontekstissa video- ja mediataide saanut yhä suurempaa roolia. Esimerkiksi viime kesän Helsinki Biennaalin 2021 teoksista valtaosa oli videomuotoisia. Tässä numerossa käsittelemmekin elokuvaa sen laajassa merkityksessä sisältäen niin elokuvateatterielokuvan kuin kuvataiteilijoiden tekemän liikkuvan kuvan.”

Taidegrafiikka 4/2021, vol. 83

Kuva: Athanasía Aarniosuo (visuaalinen runo sarjasta ”Kävellä ja kaatua”, monotypia, 2021).

Mustekalan Taidegrafiikka-teemanumero pureutuu taidegrafiikkaan taidemuotona ja taiteen tekemisen välineenä. Numero näkee päivänvalon aivan vuoden 2021 lopussa, joka on ollut Suomen taidegraafikoiden liiton 90-vuotisjuhlavuosi. Numeron on päätoimittanut Athanasía Aarniosuo.

”Taidegrafiikka on, paitsi toki äärimmäisen coolia, vain väline. Taidegrafiikan keinoin voidaan toteuttaa monenlaista taidetta tai painettua jälkeä, eivätkä taidegrafiikan eri menetelmät sido yhdenlaiseen ilmaisuun tai tiettyihin teemoihin.”

Kyberpunk 3/2021, vol. 82

Kuva Ahma Hokkasen sarjakuvasta
Kuva: Ahma Hokkanen (ote sarjakuvasta).

Mustekalan Kyberpunk-teemanumero syntyi yrityksestä ymmärtää kyberpunkin roolia maailmassa, joka näyttää yhä enemmän siltä, millaiseksi taiteilijat 30 vuotta sitten sen kuvittelivat muuttuvan. Numeron on päätoimittanut Onni Mustonen.

“Vaikka kyberpunk syntyi 1980-luvulla ja ammentaa selvästi kyseisen vuosikymmenen zeitgeistista, on helppo nähdä, miksi se pitää yhä pintansa merkittävänä ja suosittuna tieteisfiktion muotona. Tämä teemanumero syntyikin yrityksestä ymmärtää kyberpunkin roolia maailmassa, joka näyttää yhä enemmän siltä, millaiseksi taiteilijat yli 30 vuotta sitten sen kuvittelivat muuttuvan, jos kapitalismi saa riehua vapaana.”

Dramaturgia 2/2021, vol. 81

”Dramaturgin työnkuva on pitkälti tuntematon suuren yleisön silmissä ja teatterin rakenteissa dramaturgeina toimivien määrä on pitkään ollut vähäinen. Suomessa keskustelua dramaturgiasta käydään lähinnä suljetuissa ammattipiireissä ja Teatterikorkeakoulun seinien sisällä. Tähän haluamme tuoda muutoksen tämän numeron tekstien avulla.”

Mustekalan Dramaturgia-teemanumeron tekstit johdattavat lukijan perusteellisesti dramaturgian maailmaan eri näkökulmista.  Numeron ovat päätoimittaneet Milka Luhtaniemi, Arni Rajamäki ja Klaus Maunuksela.

Overwriting the Stream 1/2021, vol. 80

Kuva/Cover: Haliz Yosef

”Pohdimme tässä teemanumerossa muun muassa vapautta ja valtaa. Kykenemmekö enää muokkaamaan omaa kohtaloamme algoritmien ajassa? Millä tavoilla se voisi olla mahdollista?”

”In this theme issue we discuss freedom and power. Are we any longer able to mould our fates in the time of algorithms? In what ways could it be possible?

Instituutiokritiikki 3/2020, vol. 79

Instituutiokritiikki-teemanumero
Kuva: Emmet / Pexels.com

”Haluamme keskustella instituutioista myös siksi, että ne ansaitsevat laadukasta ja punnittua kritiikkiä. Tämän teemanumeron eetoksena on ajatus siitä, että instituutiokritiikissä on kyse instituutioista välittämisestä.”

Brutaali 2/2020, vol. 78

Brutaali-teemanumeron kansikuva
Kuva: Tuomas Tiainen

Mikä tai mitä on – tai voi olla – brutaalia? Mustekalan teemanumero käsittelee aihettaan arkkitehtuurin ja, koheesion raa’asti murskaten, parin pehmeämmän sivupolun kautta. Viisi näkökulmaa, viisi tapaa hahmottaa brutaalin luonnetta ja estetiikkaa.

Nykysirkus 1/2020, (vol. 77)

Teemanumerossa pureudutaan nykysirkukseen taiteenlajina niin dramaturgian, sirkustekniikan, esitystilan kuin katsojasuhteenkin tasoilla. Päätoimittaja: Evianna Lehtipuu. Kannen kuva: Mikko Rinnevuori.