Materiaali ja huolellisuus taiteen prosesseissa

Numero nivoo yhteen kaksi taiteen ja luontosuhteen kannalta ajankohtaista aihetta eli materiaalisuuden ja huolellisuuden (tai hoivan) teemat. Näitä aihepiirejä lähestytään taiteen prosessien näkökulmasta, minkä johdosta numerossa puhutaan erityisesti taiteen tekemisestä sekä sitä ohjaavista ympäristöarvoista. Numeron julkaisua on tukenut Niilo Helanderin säätiö.

Numeron on toimittanut Mustekalan toinen päätoimittaja ja estetiikan tutkija Alonzo Heino. (Kannen kuva: Katja Syrjä – Plate 1 / Systema tinctura [Åland], 2023)

Lue

Nostalgia

Mitä nostalgia on? Miksi se vetää meitä puoleensa? Mustekalan teemanumerossa nostalgia nivoutuu muun muassa nuoruuden identiteettiä muovanneisiin kokemuksiin, haparoiviin muistoihin ja rappeutuviin miljöisiin.

Numeron on toimittanut nostalgian ja identiteetin teemojen parissa työskentelevä taiteilija, kuraattori ja taidejournalisti Athanasía Aarniosuo. (Kannen kuva: Yorgos Apostolopoulos, 2.10.2002)

Lue
Mustekalan 20-vuotisjuhlanumeron kansikuva, jossa on taiteilija Savu Korteniemen piirtämiä erilaisia mustekaloja.

Kaksikymmentä vuotta Mustekalaa

Mustekalan juhlanumerossa tarkastellaan 20-vuotiaan lehden sekä suomalaisen kulttuurikentän historiaa – nykyhetkeä ja tulevaa unohtamatta. Kattavan numeron tekijöinä nähdään runsas joukko Mustekalalaisia lehden elinkaaren eri vaiheilta. Sukella kanssamme pintaa syvemmälle kulttuurin lumoaviin vesiin!

Numeron ovat toimittaneet Mustekalan päätoimittajat Alonzo Heino ja Helmi Saukkoriipi. (Kannen kuva: Savu E. Korteniemi)

Lue

Doing Differently

The premise of this English language edition of Mustekala is that in a severely broken world things fundamentally need to be done differently.

The edition is curated by Jenna Jauhiainen. (Cover art: Jenna Jauhiainen)

Lue

Eläin taiteessa ja eläin taiteilijana

Mustekalan uusi teemanumero osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun eläimistä ja niitä koskevasta tutkimuksesta. Muunlajisia eläimiä taiteessa ja taiteen tekijöinä käsittelevän moninäkökulmaisen numeron tekijäjoukossa on usean eri alan edustajia. Heistä kukin lähestyy eläinaihetta omista ammatillisista lähtökohdistaan ja kiinnostuksen kohteistaan käsin. Niilo Helanderin säätiö on tukenut teemanumeron julkaisua.

Numeron ovat toimittaneet Mustekalan toinen päätoimittaja Alonzo Heino ja kuvataiteilija-taidehistorioitsija Outimaija Hakala. (Kannen kuva: Tuija Teiska)

Lue

Suomalainen elokuva

Mustekalan uusimmassa teemanumerossa luodaan monipuolinen katsaus suomalaiseen elokuvaan. Mukana on elokuvantekijöitä, tutkijoita sekä elokuvan esittämisen parissa työskenteleviä toimijoita.

Numeron ovat toimittaneet Mustekalan päätoimittajat Alonzo Heino ja Helmi Saukkoriipi. (Kannen kuva: Alonzo Heino)

Lue

Taidegrafiikka

Mustekalan Taidegrafiikka-teemanumero pureutuu taidegrafiikkaan taidemuotona ja taiteen tekemisen välineenä. Numero näkee päivänvalon aivan vuoden 2021 lopussa, joka on ollut Suomen taidegraafikoiden liiton 90-vuotisjuhlavuosi.

Numeron on toimittanut Athanasía Aarniosuo. (Kannen kuva: Athanasía Aarniosuo)

Lue
Kuva Ahma Hokkasen sarjakuvasta

Kyberpunk

Mustekalan Kyberpunk-teemanumero syntyi yrityksestä ymmärtää kyberpunkin roolia maailmassa, joka näyttää yhä enemmän siltä, millaiseksi taiteilijat 30 vuotta sitten sen kuvittelivat muuttuvan.

Numeron on toimittanut Onni Mustonen. (Kannen kuva: Ahma Hokkanen)

Lue

Dramaturgia

Mustekalan Dramaturgia-teemanumeron tekstit johdattavat lukijan perusteellisesti dramaturgian maailmaan eri näkökulmista.

Numeron ovat toimittaneet Milka Luhtaniemi, Arni Rajamäki ja Klaus Maunuksela.

Lue

Overwriting the Stream

“Pohdimme tässä teemanumerossa muun muassa vapautta ja valtaa. Kykenemmekö enää muokkaamaan omaa kohtaloamme algoritmien ajassa? Millä tavoilla se voisi olla mahdollista?” “In this theme issue we discuss freedom and power. Are we any longer able to mould our fates in the time of algorithms? In what ways could it be possible?“

The editors of this issue are Haliz Yosef and Michelle Orenius. (Cover art: Haliz Yosef)

Lue
1 2 3 4 5 6 9