Hegelin Hengen fenomenologia 200 vuotta kollokvio Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopiston filosofian laitos ja Helsingin yliopiston
tutkijakollokgio järjestävät kollokvion Hegelin Hengen
fenomenologian 200-vuotisjuhlien kunniaksi. Kollokviossa suomalaiset Hegel-
asiantuntijat esittelevät tämän käänteentekevän teoksen eri osia
sekä erilaisia siitä kummunneita tulkintatraditioita.

perjantai 14.12. klo 13-18

Paikka: Helsingin yliopiston tutkijakollegium, seminaarihuone 136,
1. krs (Fabianinkatu 24)

13.15 Syst. teol. dos. Tarja-Liisa Luukkanen: A. A. Laurellin
tietoteoria:Hengen fenomenologian varhainen reseptio Suomessa
14.00 Dos. Vesa Oittinen: Aistivarmuuden dialektiikasta

Kahvitauko

16.00 VT Arto Laitinen: Siirtymä tietoisuudesta itsetietoisuuteen:
halun ja elämän rooli
15.15 FK Ilmari Jauhiainen: Tunnustaminen subjektiviteetin
ylittämisenä

Kahvitauko

17.15 FM. Elisa Heinämäki: “Inhimillistä elämää elävä
kuolema”: herra, orja ja negatiivisuus Kojéven Hegel-tulkinnassa.

lauantai 15.12. klo 10-14

Paikka: Päärakennus, sali 10 (uusi puoli) (Fabianinkatu 33)

10.15 Lehtori, dos. Kari Väyrynen: Luontokäsitys Hengen
fenomenologiassa
11.00 VT Laura Werner: “Die Sittlichkeit,”, Antigone ja kysymys
feminiinisestä

kahvitauko

12.30 Prof. Jussi Kotkavirta: estetiikasta
13.15 Dos. Susanna Lindberg: Äärellisestä ajattelusta
äärettömään henkeen.
Kuinka Hegel kohdataan Heideggerin käännöksen jälkeen?

lisätietoja: susanna.lindberg@helsinki.fi