ALLEKIRJOITA VETOOMUS RIIPPUMATTOMAN TAIDEOPETUKSEN PUOLESTA

Osoitteessa http://proarte.vetoomus.org on 11.4.2007 julkaistu vetoomus,
joka vastustaa Taideteollisen korkeakoulun liittämistä Raimo Sailaksen
työryhmän suunnittelemaan huippuyliopistoon.

TaiKin hallitus päätti keskiviikkona 11.4.2007, että korkeakoulu tulisi
liittää osaksi huippuyliopistoa. Vetoomuksen alullepanijoiden mielestä
hallituksen kannan ei voi katsoa edustavan opiskelijoiden ja
henkilökunnan mielipidettä yhdistymisestä. Korkeakoulun hallitus ei
missään vaiheessa pyytänyt koulun osastoneuvostoilta kantaa itse
yhdistymiseen, vaan ainoastaan hankkeen jatkokehittelyyn.

Hallitusneuvotteluissa käsitellään parhaillaan vaatimusta
huippuyliopiston kirjaamiseksi hallitusohjelmaan. Vetoomuksen tavoite
on
tuoda esiin yhdistymistä vastustavat kannat, jotka eivät ole
toistaiseksi tulleet kuulluiksi. Vetoomuksessa vaaditaan tulevaa
hallitusta irrottamaan Taideteollinen korkeakoulu
huippuyliopistohankkeesta. Mikäli TaiK ei voi jatkaa toimintaansa
itsenäisenä, on aloitettava uudet neuvottelut taidekorkeakoulujen
välisen yhteistyön tiivistämisestä.

Taideopetuksen siirtäminen taloudellista kilpailukykyä korostavaan
yliopistoon on valtava kulttuuripoliittinen päätös, jonka vaikutukset
ulottuvat taiteen asemaan koko yhteiskunnassa. Silti hankkeen
valmistelussa ei ole kuultu lainkaan taiteen asiantuntijoiden
näkemyksiä. Suunnitellussa huippuyliopistossa taiteesta on tehty
väline, jonka tehtävä on tukea talouden toimintaedellytyksiä. Taiteen
korkeakouluopetuksen lähtökohdan tulisi kuitenkin olla taiteen
autonominen asema.

Vetoomuksen ovat laatineet TaiKin graafisen suunnittelun opiskelija
Katju Aro ja dokumenttielokuvaopiskelija Elina Hirvonen. Vetoomus
luovutetaan tulevan hallituksen opetusministerille 18.5.2007.

Linkkiä saa vapaasti levittää.

Lisätietoja:

Katju Aro
Graafinen suunnittelija, opiskelija, TaiK
gsm 045 133 6012
katju.aro@uiah.fi

Elina Hirvonen
Kirjailija, toimittaja, opiskelija, TaiK
gsm 050 339 8669
elina.hirvonen@uiah.fi