Call for papers: Synteesin estetiikan erikoisnumero 2009 – Media

Media tarkoittaa arkikielessä lähinnä joukkotiedotusvälineitä eli lehdistöä, televisiota,
radiota ja internetiä. Sanalla voidaan kuitenkin viitata myös muunlaisiin välineisiin ja
välitiloihin; taustalla on latinan medium, joka merkitsee muun muassa keinoa, keskiväliä,
julkisuutta ja yhteishyvää. Voiko taiteilija käyttää joukkotiedotusvälineitä oman
taiteensa välineenä? Miten tällaiset välineet vaikuttavat siihen, minkälainen taide
pääsee esille? Onko mediataide sama asia kuin median taide? Ja millaista on median
estetiikka talousuutisissa ja juorupalstoilla? Lisäksi myös niillä taiteilijoilla, jotka
eivät paistattele julkisuudessa, on omat välineensä: värit, äänet, sanat. Millaisia
välineitä ne ovat ja miten ne ohjaavat taiteilijaa? Miten taiteilijan välineet tai keinot
ovat taiteilijan ja yleisön välissä? Ovatko ne esteitä vai välittäjiä?

Näitä ja samankaltaisia kysymyksiä kutsumme filosofit, esteetikot ja taiteen ja
kulttuurin tutkijat pohtimaan Synteesin ensi vuoden estetiikan erikoisnumerossa. Tarjoa
mahdollisimman viimeisteltyä käsikirjoitustasi 1.5.2009 mennessä osoitteeseen
estetiikansynteesi [ät] gmail.com. Kirjoitusten pituuden yläraja on 20 sivua rivivälillä 1,5.
Lehti toimitetaan referee-periaatteella, eli tarjotut artikkelit arvioidaan anonyymisti.