CFP: Kulttuuritutkimus etsii kaupunkitutkimuksen artikkeleita

Tutkitko kaupunkia? Kerro aiheistasi muillekin – kirjoita artikkeli Kulttuurintutkimuksen
teemanumeroon (4/2009). Lähetä korkeintaan 1000 merkin abstrakti toimitussihteeri Minna
Nergille (mina (at) jyu.fi) 30.4.2009 mennessä. Jatkotyöstöön otettavien artikkeleiden enimmäispituus on 30 000 merkkiä. Muitakin tekstityyppejä voi tarjota: kolumneja,
puheenvuoroja, haastatteluita, kirja-arvioita.