Liikkuvia kuvia ja maailman osia 1/2019, vol. 73

Teemanumero tarkastelee liikkuvaa kuvaa ja mediataidetta muun muassa teknologian, dokumentaarisuuden, haptisuuden ja sattuman näkökulmista.

Jutut

Johdanto Mustekalan Liikkuvia kuvia ja maailman osia -teemanumeroon 

“Liikkuvia kuvia ja osia -teemanumero tarjoaa paljon punnittuja ajatuksia ja näkökulmien runsautta. Liikututaan kuvien liikkeistä itsessämme, ihmetellään toisiamme ja maailman osien eteemme tuomia hämmästyttävyyksiä. Ollaan iloisia, suruisia, totisen tosia, kantillisia ja epämääräisen kvantillisia.”

Maailma liikkuvina osina – Mox Mäkelän comeback

“Suomalaisen taiteilijan teos Tate Modernissa olisi aina tapaus, mutta Mox Mäkelän toukokuussa koittavan elokuvan Vieras (2018) Englannin ensi-illan kohdalla kyse on vielä enemmästä: tavattoman pitkäkestoisen työn kulminoitumisesta esitykseen kansainvälisen taidemaailman eräällä arvostetuimmalla areenalla.”

Synteettisistä kuvista, tekoälystä ja kuvataiteesta

“Tekoälyn ja taiteen välistä suhdetta pohtiessa olisi hedelmällisempää miettiä tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia kuin sitä, kykeneekö tekoäly itsenäisesti tuottamaan taidetta tai onko tekoälytaide taidetta laisinkaan. Digitaalisessa arjessamme rajapyykit ovat jo niin hämärtyneet, ettemme edes tiedosta tekoälyn nykyisiä vaikutuksia esimerkiksi kuvataiteen luovissa prosesseissa.”

Wille Hyvösen Tuntematon kohtuuttomana ja aaltoilevana esityksenä

“Miten määritellä Wille Hyvösen elokuva Tuntematon (2017)? Se on jotain dokumentaarin, fiktion, ei-fiktion, autofiktion ja auto-ei-fiktion väliltä.”

Eräs lavastettu pyöräilyonnettomuus – haptisesta visuaalisuudesta työkaluna elokuvassa

“Show, don’t tell, jankkaa amerikkalainen käsikirjoitusoppi. Mutta jos elokuva on vain nähdyn ja puhutun taidetta, jää todella moni ääni elokuvassa kuulematta ja/tai ymmärtämättä.”

Sattuma taiteessa vaatii rohkeutta

“Sattuman tavoin myös virheet, erehdykset ja rosot ovat arvokkaita aineksia kiinnostavassa taiteessa. Improvisaation edellyttämä kyky poimia nopeasti olennainen erilaisista kohtaamisista ja kiteyttää se kuviksi on suureksi avuksi myös liikkuvan kuvan synnyssä.”

Muikun paperi – huomioita Framen mediataideraportista

“Raportti herättää kysymyksen siitä, olisiko se alun perinkin pitänyt rajata käsittelemään vain liikkuvan kuvan kenttää eikä koko mediataiteen laajaa aluetta. Entä onko liikkuvan kuvan alue monimuotoisempi kuin raportissa hahmotettu yksi visio ja yksi strategia antavat ymmärtää?”