Mr Ping & Pong

15.4.2009 Kalle Ahonen

2-kanavainen videoinstallaatio, 2 x videoprojektio (2 x 5.15 min luuppia) 2.80 m x 1.40m x 2.40m valkoiselle rakenteelle.
Musiikki: Ilari Edelmann.

Mr. Ping & Pong

Väliseinä jakaa installaation tilan kahteen osaan, joita kutsun huoneiksi A ja B. Huoneiden A ja B takaseinille sekä huoneita erottavalle väliseinälle AB projisoidaan videokuvaa ovista. Katsoja ei näe koko teosta kerralla, vaan
koostaa kokonaisuuden molemmilta puolilta keräämästään informaatiosta. Videossa esiintyvät henkilöt, herra Ping ja herra Pong kulkevat ovista edestakaisin. He ovat ulkonäöltään täsmälleen identtiset, lukuun ottamatta herra Pongin viiksiä. Viikset herra Pongilla ja viiksettömyys herra Pingillä ovat takeita heidän ainutlaatuisesta identiteetistään.

Tämän pienen ulkoisen yksityiskohdan lisäksi Herra Pingiä ja Pongia erottaa
heidän oma täsmällinen positionsa ajassa ja tilassa. Niin kauan kuin he
noudattavat omaa tarkalleen määrättyä rytmiään siirtyessään ovista sisään ja
ulos he säilyttävät välimatkansa eivätkä kohtaa. He ovat loputtomalla matkalla kohti toista tilaa, ulkoa sisälle tai sisältä ulos joutumatta koskaan kosketuksiin toistensa kanssa.

Herra Pingin ja herra Pongin ainoa katsojalle näkyvä kohtaaminen tapahtuu
huoneessa B. He saapuvat vastakkaisista ovista ja pysähtyvät hämmästelemään
toisiaan. Tällöin herra Pongin viikset katoavat ja ilmestyvät herra Pingin
kasvoille ja miehet poistuvat saapumistaan ovista. Olisiko meidän ajateltava
että kohtaamisen jälkeen herra Pong on muuttunut herra Pingiksi ja herra Ping on muuttunut herra Pongiksi?

Herra Pingin ja herra Pongin ristiriitaista kohtaamista ja sen aiheuttamaa
muutosta voisi kuvata G. W. F. Hegelin käsitteellä Aufhebung, jolla
samanaikainen kaksinainen merkitys säilyttää ja muuttaa.(Saksan kielen verbi
Aufheben tarkoittaa samanaikaisesti tuhota ja pitää). Esimerkiksi Hegelin
katsannossa käsitteet oleminen ja ei-mikään molemmat säilyvät ja kumoutuvat
Aufhebungin kautta käsitteessä tuleminen.

Herra Pongin/Pingin viikset ovat Aufhebung, joka samanaikaisesti säilyttää herra Pongin identiteetin muuttaessaan herra Pingin identiteetin ja muuttaa herra Pongin identiteetin säilyttäessään herra Pingin identiteetin. Joko herra Ping ja Pong säilyttävät ainutlaatuiset positionsa ajassa ja tilassa kumoten viikset identiteettejään erottavana tekijänä tai he kumoavat ainutlaatuisuutensa ajassa ja tilassa säilyen toisissaan viiksien erottamassa identiteettissä. Ja mitäpä jos he eivät ole samaa mieltä?

Näin ollen huoneessa A tapahtuva mykkäelokuva-tyylinen porkkanakohtaus ja sitä seuraava katsojien kuviteltavaksi jäävä aseellinen yhteenotto jäävät ikuisesti selvittämättömiksi. Kumpi tuo ja kumpi syö porkkanan, kumpi viime kädessä surmaa toisen? Kysymykseen voisi vastata vain herra Ping tai Pong, joskaan ei voi itsekään olla täysin varma kumpi on.