Ostentatious Still

15.4.2009 Miina Hujala

(ostentatious=ylitsevuotava, still= liikkumaton, vielä, yhä, silti, tyyni jakso, pysäytyskuva, liikkumaton kuva, hiljentää, rauhoittaa, tyyni, tislauslaite, entisestään)

Videoinstallaatio (loop 0:56), lasinen maljakko, äänetön
Videoinstallation (loop 0:56), a glass vase, silent

Teoksen muodostaa tilassa olevaan nurkkaan projisoitu kuva nurkasta, jossa vesi valuu maahan. Kuvan eteen on asetettu maljakko. Tilaan fyysiseksi elementiksi asetettuna elementtinä se rakentaa yhdessä kuvapinnassa tapahtuvan liikkeen kanssa suhteen, josta käsin itse kuva ja teos muodostuvat. Maljakon läsnäolo katseen kohteena, kuvan täydentäjänä ja sen kuvitteellisuuden todentajana auttaa hahmottamaan katsomis- ja havainnoimiskokemuksemme kiinnittyneisyyttä todellisuuteen.

Hahmotan kuvan illusorisen luonteen sekä aktuaalisen objektin ja tilan suhteen toisiaan määrittävinä ja toisensa rakentavina tekijöinä. Paikannan sitä, missä kuva sijaitsee ja sitä, mikä merkitys on kuvallisella liikkeellä vuorovaikutuksen luojana. Semioottisen merkkiteorian kehittäjän C.S. Peircen jaottelun mukaisesti (ikoni, indeksi, symboli) näen videoinstallaation indeksisyyden niin, että merkki (videoinstallaatio kuvallisena merkkinä) ja objekti/asia, jota se edustaa jakavat asian keskenään.

Kuvallisuus ei asetu eteemme vain jonkin asian tulkittavana visuaalisena merkkinä, vaan merkin suhde siihen mitä se esittää kuuluu kokonaisemmin yhteen. Tulkinnallisella tasolla teoksessa tulee esiin veden monimerkityksellisyys elementtinä; toisaalta arvokkaana elämää ylläpitävänä resurssina, toisaalta tuhovoimana.