Porin malli – kuinka tähän tultiin?

Keskustelemassa Max Ryynänen, Taina Rajanti, Harri Laakso, Pia Euro sekä Anni Venäläinen ja Niilo Rinne .

Porissa on toiminut kaksi Taideteollisen korkeakoulun maisteriohjelmaa, Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma vuodesta 2004 lähtien ja Creative Business Management MA programme vuodesta 2009 lähtien. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkinnonuudistuksen myötä tutkintokoulutus siirtyy Otaniemeen jossa syksyllä 2014 alkaa uusi ohjelma Visual Culture and Contemporary Art ViCCA. Porissa toiminta muuttuu projektiluontoiseksi Pori Urban Platform of Aalto University PUPAn puitteissa.

Porin yksikön tämän hetkinen opetushenkilökunta ja kaksi entistä opiskelijaa kokoontui keskustelemaan Porin kokemuksestaan. Millaista on opetus jota leimaa tutkimuksellisuus, kokeellisuus ja teoksellisuus? Mitä koulutusohjelmien sijainti Porissa merkitsi? Kuinka Porin yksiköstä muokkautui ajattelun koulu ja mitä sieltä viedään mukana Aalto-yliopiston uuteen ViCCA-maisteriohjelmaan?

Keskustelu on nauhoitettu
Porin Keskuskartanossa
21.5.2014.