POHJOISMAINEN ROMANTIIKAN TUTKIMUS AJANKOHTAISTUU!

Leena Eilittä

Tanskassa on perustettu ensimmäinen pohjoismainen romantiikan tutkimuksen tieteellinen lehti Romantik – Journal for the Study of Romanticisms. Lehden päämäärä on edesauttaa erityisesti romantiikan ajan pohjoismaista tutkimusta, mutta se pyrkii kattamaan myös laajemmin romantiikan ajan kulttuuria. Kuten lehden päätoimittaja Robert W. Rix toteaa “lehti pyrkii edesauttamaan romantiikan pohjoismaista tutkimusta, mutta se haluaa tuoda esiin myös muita erityisesti romantiikan vähemmän tunnettuja suuntauksia”. Tätä englanninkielistä lehteä julkaisee Pohjoismainen Romantiikan Tutkimuksen Yhdistys, joka on julkaissut Literaturkritik & Romantikstudier -vuosikirjaa vuodesta 1994 lähtien.

Lehden painopiste on kirjallisuudentutkimuksessa ja kuvataiteissa mutta luonteeltaan monitieteisenä se on kiinnostunut romantiikan yhteyksistä laajemmin yhteiskuntaan ja taiteisiin. Romantik –lehden yhteiskunta-teemaan keskittynyt ensimmäinen numero sisältää mm. Alain Richardsonin artikkelin “The Politics of Dreaming: From Diderot to Keats and Shelley”, Karin Sandersin “Let´s be Human!” ja Knut Ljogodtin ”Northern Gods in Marble: The Romantic Rediscovery of Norse Mythology”-artikkelit. Lisäksi numero sisältää arvosteluja pohjoismaisista romantiikka –aiheisista julkaisuista ja selostuksen Helsingissä viime vuonna järjestetystä Romantic Intermediality -konferenssista.

Romantik –lehteen liittyy websivusto, joka sisältää runsaan kuvamateriaalin lisäksi informaatiota romantiikkaan liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista Pohjoismaissa. Sivusto sisältää tietoa mm. romantiikka-aiheisista konferensseista, näyttelyistä ja julkaisuista. Romantik –lehden artikkelit tulevat olemaan web-sivustossa luettavissa vuoden viiveellä. Websivustoa, jota pitävät yllä Lis Moller ja Karina Lykke Grand Aarhusin yliopistosta, ollaan siirtämässä englanninkieliseksi ensi vuoden aikana. Websivuston osoite on: www.romantikstudier.dk