TAITEILIJOIDEN, TUTKIJOIDEN JA MUIDEN KULTTUURITYÖNTEKIJÖIDEN YHTEINEN MIELENOSOITUS

Kutsu mielenosoitukseen! Levitä eteenpäin!

Perjantaina 2.3.2007 eri paikkakunnilla kello 12 alkaen (keskeisten
valta-
tai kulttuuri-instituutioiden edessä).

Helsingissä kello 12 alkaen eduskuntatalon edustalla.

MIELENOSOITUKSEN TEEMA: Apurahoilla ja pätkätöillä elävät
taiteen- ja
tieteentekijät sekä muut kulttuurialan työläiset ovat jääneet
ilman
asianmukaista työttömyys- ja sosiaaliturvaa, joiden tulisi kuulua
jokaisen
kansalaisen perusoikeuksiin. Nykyinen politiikka on tehnyt
kulttuurialan
silpputyöläisistä lainsuojattomia.

Eduskunta on juuri jäänyt lomalle. Lupaukset tilanteemme
korjaamiseksi ovat
jääneet lunastamatta. Esimerkiksi apurahalla työtä tekevillä ei
ole
edelleenkään minkäänlaista eläketurvaa. Työministeriössä
valmistellaan
uutta ohjeistusta työvoimahallinnolle, mutta mukaan ei ole kelpuutettu
tieteen- ja taiteentekijöiden liittojen edustajia, vaikka juuri
heidän
asiantuntemustaan ohjeistuksen laatimisessa tarvittaisiin.

Tule mukaan osoittamaan julkisesti, että tuet vaatimustamme saada
työttömyys- ja sosiaaliturvamme keskeiset ongelmat kirjatuksi
vaalienjälkeiseen hallitusohjelmaan. Nyt vaalien alla on hyvä hetki
herättää julkista keskustelua, jotta vaatimuksemme huomataan!

Mielenosoituksen yleisilmeestä toivotaan tummanpuhuvaa (esim. musta
vaatetus). Iskevät ja informatiiviset plakaatit sekä banderollit ovat
erittäin tervetulleita. Hengenviljelijöiden katovuodet on saatava
loppumaan!

Voit myös halutessasi laittaa selkääsi valkoiselle A4-arkille
printattuna
tai isoilla kirjaimilla kirjoitettuna oman ammattisi (kuvataiteilija,
näyttelijä, säveltäjä, kirjailija, tutkija, toimittaja tms.). Kun
seisomme
eduskuntatalon rappusilla selät Mannerheimintielle käännettyinä,
käy
selväksi, kuinka monia eri ammattiryhmiä nämä kysymykset
koskettavat.

Mielenosoituksessa kerrotaan absurdeja tarinoita taiteilijoiden ja
tutkijoiden sosiaaliturvan ongelmista. Eduskuntatalon portailla
pidetään
myös puheita. Tätä mallia voi soveltaa ympäri Suomea.

Lisätietoja mielenosoituksesta saat seuraamalla netissä tiedotusta
osoitteessa www.tatusotu.blogspot.com

Sivustolta löytyy myös tietoa taiteilijoiden ja tutkijoiden
sosiaaliturvaa
koskevista ongelmista. Tapauskertomuksia voi yhä lähettää TATUSOTU-
työryhmälle (esim. pajari.rasanen (at) helsinki.fi).

Eri paikkakunnilla toimivat henkilöt voivat suunnitella
mielenosoitusta
osoitteessa http://p1.foorumi.info/hengenviljelijat/

Mielenosoituksen kutsuu koolle TATUSOTU-työryhmä ja joukko
kuvataiteilijoita.

Tähän mennessä mukaan ovat ilmoittautuneet seuraavat järjestöt:
Finlands
Svenska Författareförening, PAND Taiteilijat rauhan puolesta, Suomen
Freelance-journalistit, Suomen Journalistiliitto, Suomen
Kuvanveistäjäliitto, Suomen Muusikkojen liitto, Suomen
Näyttelijäliitto,
Suomen Säveltäjät, Suomen Taiteilijaseura, Suomen
valokuvajärjestöjen
keskusliitto FINNFOTO, Taide- ja kulttuurialojen ammattijärjestö
TAKU,
Taidemaalariliitto, Teatteri- ja Mediatyöntekijät,
Valokuvataiteilijoiden
liitto.

Tervetuloa mukaan kaikki eri kulttuurialojen silpputyöläiset sekä
eri
liittojen edustajat!

Lisätietoja antavat tarvittaessa:
Tutkija Outi Alanko-Kahiluoto, puh. 050-5614492, outi.alanko (at)
helsinki.fi
Kuvanveistäjä Helena Hietanen, puh. 050-5366184, helena.hietanen (at)
saunalahti.fi

***

Kallelse till demonstration! Sprid vidare!

KONSTNÄRERS, FORSKARES OCH ÖVRIGA KULTURARBETARES GEMENSAMMA
DEMONSTRATION

Fredagen 2.3.2007 start kl. 12.00 på olika orter i Finland (utanför
de
lokala kulturinstitutionerna).

I Helsingfors: Riksdagshusets trappa.

Demonstrationens tema: Personer vilka får sin huvudsakliga inkomst
genom
arbetsstipendier eller s.k. kortbefattningar, samt andra som jobbar med
kultur har lämnats utanför arbetslöshets- och
socialskyddsrättigheterna,
vilka torde höra till var mans grundrättigheter. Dagens politik har
gjort
kulturarbetarna laglösa!

Riksdagen har tagit ledigt. Löftena om en förbättring (t.ex.
pensionsreformen för arbetsstipendiater) av våra villkor har inte
uppfyllts. Inom arbetskraftsministeriet har man tillsatt en arbetsgrupp
som
förbereder ett nytt direktiv för arbetskraftsmyndigheterna, utan att
man
tagit emot representanter för de ledande forskar- och
konstnärsförbunden,
trots att just deras expertis vore viktig vid genomförandet av de nya
direktiven.

Kom med i en öppen demonstration för att stöda våra krav på att
få de
centrala problemen inom arbetslöshets- och socialskyddsfrågorna
införda i
det kommande regeringsprogrammet.
Nu i väntan på valen har vi en ypperlig chans att väcka allmän
debatt, för
att få våra krav uppmärksammade!

Vi vill ge demonstrationen en sorgesam prägel. Slående eller
informativa
plakat samt banderoller är välkomna! Kulturarbetarnas nödår måste
få ett
slut!

Du kan också på din rygg fästa en A4-print med ditt yrke
(bildkonstnär,
skådespelare, forskare, journalist m.m.). När vi står med ryggarna
vända
mot Mannerheimvägen kan man se hur många olika slags yrkesgrupper
dessa
frågor berör.

Man kommer att läsa upp olika slags absurda berättelser som berättar
om
svårigheterna kring arbetslöshets- och socialärenden hos forskare
och
konstnärer. Tal kommer att hållas.

Mera information om demonstrationen hittar du på adressen
www.tatusotu.blogspot.com. På sidan finns info om olägenheter inom
konstnärers och forskares socialskydd. S.k. sanna berättelser kan
fortfarande skickas in till TATUSOTU-gruppen (t.ex. pajari.rasanen (at)
helsinki.fi).

Vill du ordna en demonstration på din hemort gå till
http://p1.foorumi.info/hengenviljelijat/

Sammankallare är TATUSOTU-arbetsgruppen (arbetsgruppen för
konstnärernas
och forskarnas socialskydd) och en grupp av konstnärer.

Hittills har följande organisationer anmält sitt deltagande: Finlands
Journalistförbund, Finlands Skådespelarförbund, Finlands Svenska
Författareförening, Finlands Tonsättare, Målarförbundet, PAND
Taiteilijat
rauhan puolesta, Suomen Freelance-journalistit, Suomen
Kuvanveistäjäliitto,
Suomen Muusikkojen liitto, Suomen Taiteilijaseura, Suomen
valokuvajärjestöjen keskusliitto FINNFOTO, Taide- ja kulttuurialojen
ammattijärjestö TAKU, Teater- och Mediearbetarna i Finland,
Valokuvataiteilijoiden liitto.

Välkomna alla kulturens ”snutt” arbetare och representanter för
olika
förbund!

Tilläggsinformation:
Forskare Outi Alanko-Kahiluoto, tel. 050-5614492, outi.alanko (at)
helsinki.fi
Skulptör Helena Hietanen, tel. 050-5366184, helena.hietanen (at)
saunalahti.fi

Delete Reply