Puoluehaastattelut, osa 1/4: Taiteen suhde yhteiskuntaan

Mustekala haastatteli tammikuussa eri puolueiden edustajia taidepolitiikasta. Eri puolueista oli ilmoittautunut haastatteluun mukaan selkeän taidemyönteisiä ihmisiä. Voikin sanoa, että on olemassa taidemyönteinen ja taidekenttää tärkeänä pitävien puolue, joka ulottuu kaikkien puolueiden läpi, ja joka tekee työtä kaikissa puolueissa. Erojakin kuitenkin löytyi.

Kun edustajilta kysyttiin taiteen tehtävästä yhteiskunnassa, kaikki puolustivat taiteen itseisarvoa ja vapautta määritellä itse oma tehtävänsä. Moni toi lisäksi esille joitakin välineellisempiä arvoja tai sellaisiksi miellettäviä. Esimerkiksi lähes jokainen haastateltu mainitsi viime vuosina pinnalla olleet taiteen terveys- ja hyvinvointivaikutukset ja niiden merkityksen taloudelle. Yleisenä taustaoletuksena oli myös kokeilevan ja kriittisen taiteen perustava merkitys luovalle taloudelle ja innovaatioille, vaikka tällainen välineellistäminen nähtiinkin taiteelle sinänsä vieraana.

Kysymyksessä painotimme kriittisen tai kokeilevan nykytaiteen suhdetta yhteiskuntaan. Toki tässä yhteydessä puhuttiin myös luovasta taloudesta, viihteestä ja kulttuurista yleensä, mutta halusimme tuoda keskusteluun epäkaupallisen ja vaikeasti tuotteistettavan taiteen aseman, sen omat tarpeet ja tarpeellisuuden yhteiskunnalle. Korostimme lisäksi tällaisen taiteen mahdollista kriittisyyttä valtarakenteita kohtaan ja kysyimme, voiko yhteiskunta silti rahoittaa sitä ja miten taata tämä rahoitus. Kysyimme myös kokeellisemman, pienen yleisön taiteen ja populaarimman maun suhteesta.

Taustaa

Mustekala haastatteli tammikuussa 2015 yhdentoista eduskuntavaaleissa ehdolla olevan puolueen edustajia. Mukaan saatiin kaikki suurimmat puolueet.

• Haastattelussa kävivät vuorollaan: Stefan Wallin (RKP), Juha-Pekka Väisänen (SKP), Sara Paavolainen (SDP), Arto Lampila (Pir), Maija Perho (Kok), Outi Alanko-Kahiluoto (Vihr), Esa Erävalo (KD), Kyuu Eturautti (M11), Silvia Modig (Vas), Anu Vehviläinen (Kesk) ja Ritva ”Kike” Elomaa (PS)

• Puolueiden edustajilta kysyttiin mm. henkilökohtaisesta suhteesta taiteeseen, puolueen taidepolitiikan periaatteista sekä näkemyksiä taiteen tehtävästä yhteiskunnassa, taiteen ja talouden suhteesta, taiteen rahoittamistavoista, monikulttuurisuudesta, taidekasvatuksesta, kritiikistä ja tutkimuksesta.

• Haastattelut kuvattiin Amos Andersonin taidemuseossa Helsingissä. Haastattelijana oli Marko Gylén ja videot kuvasi, leikkasi ja ohjasi Risto Viitanen.

Haastattelujen muut osat:
2: Taiteen suhde talouteen
3: Taiteen rahoittaminen
4: Taideosaaminen