IC-98: Croquis in Hollywood. A Small Travelogue

Katso Iconoclast teos osoitteessa
www.socialtoolbox

Iconoclast PDF: tulosta, leikkaa, taittele ja niittaa. 8 sivua,
105x148mm.

Comment:

IC-98 on vuonna 1998 perustettu kokoonpano, joka toteuttaa
päämääriään ilmaisemalla itseään mm. piirroksin, kirjoin ja
animaatioin. Ryhmän tavoitteet eivät ole ohjelmallisia eivätkä
viestit yksiselitteisiä – sen sijaan ne ovat jatkuvassa liikkeessä
kohti yksilöllisen intuition ja yhteisten sopimusten
leikkauspisteitä.

IC-98:n ihanteena on ajattelun vapaa tila, jossa on
mahdollista kierrellen ja kaarrellen – mielellään hyvässä ja uusia
merkityksiä tuottavassa seurassa – hengittää matkalla olon ilmaa.
Ryhmää kiinnostavat toteutumatta jääneet tapahtumat, fantastiset
yhteydet asioiden välillä, puhtaat oppijärjestelmät ja harhaopit,
kontrolli- ja vapautumismekanismit sekä arkkitehtuuri
mahdollisuuksien rajaamisen taiteena.