KIELI, KÄSITTEELLISTÄMINEN JA KOMMUNIKAATIO – TAITEELLINEN LUOMISTYÖ

Tieteellinen juhlaseminaari Taiteiden tutkimuksen laitoksen 10-vuotisjuhlan
kunniaksi

Aika: perjantai 7.11.2008 klo 10-18
Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, auditorio XV (Unioninkatu 34, ylin
kerros)

Helsingin yliopiston Taiteiden tutkimuksen laitos järjestää marraskuussa
kaikille avoimen seminaarin Kieli, käsitteellistäminen ja kommunikaatio –
Taiteellinen luomistyö ja taideanalyysi. Seminaarin teemana on yhtäältä
kielen ja taiteellisen ilmaisun välinen suhde ja toisaalta taiteen
sanallistamiseen, taideanalyysiin ja taiteiden tutkimuksen käsitteistöön
liittyvät kysymykset. Mikä on kielen asema taiteen eri alueilla, kuinka
tieteessä muunnamme sanoiksi sen mitä näemme, luemme, kuulemme ja koemme?

Seminaarin juhlapuhujiksi ovat lupautuneet Prof. Lauri Anttila ja Prof.
Juhani Pallasmaa.

Seminaari on yhden päivän mittainen, ja siihen valitaan enintään yhdeksän
puhujaa. Esitysten pituus on 20 minuuttia ja niiden jälkeen on varattu aikaa
keskustelulle.

Seminaariin tarjottavista esitelmistä pyydämme lähettämään noin puolen
liuskan pituiset (enintään 2000 merkkiä) abstraktit viimeistään perjantaina
29.8.2008 sähköpostilla osoitteeseen henry.bacon@helsinki.fi. Valinnoista
ilmoitetaan sähköpostilla 12.9.2008. Abstrakteissa tulee olla kirjoittajien
yhteystiedot.

Työryhmään, joka vastaa seminaarin järjestämisestä ja puhujien valinnasta
kuuluvat: Prof. Henry Bacon (elokuva- ja televisiotutkimus),
yliopistonlehtori FT Janna Kantola (yleinen kirjallisuustiede), Prof. Hanna
Korsberg (teatteritiede), yliopistonlehtori, FT Oiva Kuisma (estetiikka),
amanuenssi FT Johanna Vakkari (taidehistoria), amanuenssi FL Irma Vierimaa
(musiikkitiede) sekä opiskelijajäsenenä Kaisa Paavolainen ja sihteerinä
amanuenssi Leena Pirttiniemi.

Lisätietoja: henry.bacon@helsinki.fi / johanna.vakkari@helsinki.fi