Parallax -kirjoitusakti: Uutta näkökulmaa teatterista kirjoittamiseen

Maija Hirvanen ja Terike Haapoja

Parallax -kirjoitusakti, /teatteri.nyt -festivaali, 2007,
Kiasma-teatteri, Helsinki
Koolle kutsunta, konsepti: Maija Hirvanen ja Terike Haapoja

Parallax = vaikutelma, jonka mukaan jonkin asian asema tai suunta
näyttää vaihtelevan kun sitä katsellaan eri kulmista.

Kiasma-teatterin vuodesta 2005 lähtien järjestämä /teatteri.nyt
festivaali on perinteisesti koonnut yhteen tekijöitä ja katsojia
paitsi katsomaan nykyteatterin esityksiä, myös keskustelemaan
esityksistä ja niiden kautta avautuvista tulevaisuushorisonteista.
Kirjallisia keskusteluja on kuitenkin kertynyt vähemmän. Monet
esityksistä asettuvat eri traditioiden risteyksiin ja siten myös
perinteisen taidekritiikin kategorioiden välimaastoon. Uudenlaiset
esitykset vaativat uudenlaista kirjoitusta, tai ainakin
ajattelemaan esityksestä kirjoittamista uudella tavalla.

Mitä elävästä esityksestä kirjoittaminen on, mitä se voisi olla?
Kuinka eri lähtökohdista näitä raja-alueiden esityksiä voisi
tarkastella? Päätimme luoda laboratorion, joka
tuottaisi erilaisia ehdotuksia esityksen ja kirjoituksen suhteesta.
Kysyimme: mitä tapahtuu kun kokoamme yhteen kirjoittajia vapaaseen
tyyliin? Minkälainen tulevaisuusennuste TeatteriNYT!in kautta
heijastuu? Mikä näyttäytyy? Mikä on poissa? Annoimme laboratoriolle
nimeksi Parallax.

Kirjoitusakti Parallax katselee /teatteri.nyt tapahtumia, merkiten
ylös keskusteluja ja valmistaen tekstejä teoksista. Osallistujat
edustavat erilaisia näkökulmia ja maailmankuvia. Omat summauksemme
tapauksesta syntyvät /teatteri.nyt festivaalin aikana ja jälkeen.
Siihen asti: nähdä saa mitä tuleman pitää; kirjoitukset puhukoot
puolestaan.

Kirjoittajat:
Selja Ahava, dramaturgi
Terike Haapoja, kuvataiteilija
Maija Hirvanen, taiteilija
Sirpa Jokinen, taiteilija
Mira Karjalainen, FT, uskontotietelijä,
Elina Latva, esitystaiteilija
Claudia Linder, valokuvaaja
Janika Maisala, VTM, filosofian jatko-opiskelija
Teemu Mäki, taiteilija, taiteen tohtori
Markku Nousiainen, mediataitelija
Suvi Parrilla, kuvataiteilija, performanssitaiteilija
Jaana Pirskanen, FM, taiteentekijä, queer-tutkija
Anja Portin, vapaa kirjoittaja
Sofia Silfvast, opiskelija
Leena Vilkka, ympäristöfilosofi
Kari Yli-Annala, tutkija, kuvataiteilija