Teknologia 1/14, Volume 54

Millainen merkitys teknologialla on elämälle? Mitä taide voi näyttää meille teknologiasta?
Teknologia kietoutuu arkikokemukseemme niin tiiviisti, että sen objektiivinen tarkastelu on mahdotonta – ja siksi juuri entistä tärkeämpää. Mustekalan uusi teemanumero lähestyy kysymystä teknologiasta filosofian ja taiteen kautta.

Teknologinen elämämme

Saara Hacklin & Tanja Parkkonen *** For English version, please scroll down*** Mustekala-verkkolehti täytti viime vuonna 10 vuotta. Toimitusneuvoston kokoontuessa syyskuussa 2013 juhlimaan syntymäpäiväänsä median

Äänen väkivaltainen teknologia

Sini Mononen Still-kuva Johanna Lecklinin teoksesta Häkki (2013) Mitä väkivalta on? Käsityksemme väkivallasta muuttuvat ajan mukana, ne muotoutuvat paikallisesti ja historiallisesti. Väkivaltaa on kaikkialla. Se

Ihmisen ruumis verkkomaailmassa – Somaesteettistä pohdintaa

Tanja Parkkonen Millaiselta verkkomaailma näyttää ruumiillisuuden näkökulmasta? Tässä artikkelissa käsittelen tietoverkkojen ja ruumiillisuuden suhdetta, aihetta jota mielestäni ei ole käsitelty tarpeeksi. Tukea ajatuksilleni haen somaestetiikasta

Tekniikasta

Reijo Kupiainen Olen seurannut viime aikoina vilkasta keskustelua uuden teknologian, kuten robotiikan, ennustetuista seurauksista. ETLA:n tammikuussa 2014 julkaiseman raportin mukaan joka kolmas työpaikka Suomessa tulee

2000-luvun kuriositeettikabinetti –YouTube

Anne Rysti ”Ukko Nooa, Ukko Nooa eläimet arkistoi. Ukko Nooa, Ukko Nooa lauloi hii-o-hoi!” Näin lauluyhtye Rajaton laulaa Suomen lasten lauluja -levyllä Ukko Nooan arkistossa

Ihmisyys ja kuolema teknologisen muokattavuutensa aikakaudella

Pirkko Holmberg Kuolevaisuutta on länsimaisessa filosofiassa pidetty ihmiselämän arvokkuuden välttämättömänä kaikupohjana, viimeisenä rajana, joka mahdollistaa asioiden merkityksellistymisen. Kuolemaa on vähintäänkin pidetty väistämättömänä tosiasiana, jonka tuolle

Ubiquitous Computing

Phaedra Shanbaum The aim of this article is twofold: It is a reflection on theories about art and technology in the last decade. The concepts