Still-kuva Mika Taanilan videoinstallaatiosta Suomen sa_hko_isin kunta-Kuva Kinotar.jpg

Teknologia 1/14, Volume 54

Millainen merkitys teknologialla on elämälle? Mitä taide voi näyttää meille teknologiasta? Teknologia kietoutuu arkikokemukseemme niin tiiviisti, että sen objektiivinen tarkastelu on mahdotonta – ja siksi juuri entistä tärkeämpää. Mustekalan uusi teemanumero lähestyy kysymystä teknologiasta filosofian ja taiteen kautta.

Jutut

Teknologinen elämämme

Saara Hacklin & Tanja Parkkonen *** For English version, please scroll down*** Mustekala-verkkolehti täytti viime vuonna 10 vuotta. Toimitusneuvoston kokoontuessa syyskuussa 2013 juhlimaan syntymäpäiväänsä median täytti uutinen Nokian puhelinliiketoiminnan myymisestä Microsoftille. Kauppa synnytti mediassa otsikoita, keskustelua ja ihmettelyä. Moni muisteli sosiaalisessa mediassa liikuttuneena ensimmäistä kännykkäänsä – tai kumisaapastansa. Henkilökohtaisten tunteiden lisäksi uutisanalyyseissa välkkyi uhkakuva koko […]

Äänen väkivaltainen teknologia

Sini Mononen Still-kuva Johanna Lecklinin teoksesta Häkki (2013) Mitä väkivalta on? Käsityksemme väkivallasta muuttuvat ajan mukana, ne muotoutuvat paikallisesti ja historiallisesti. Väkivaltaa on kaikkialla. Se elää eri muodoissa: fyysisenä ja henkisenä, rakenteellisena ja marginaalisena, tunnustettuna ja tunnistamattomana. Kulttuurimme on ollut pitkään taipuvainen ajattelemaan väkivaltaa visuaalisen analogian kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että väkivaltana on yleisesti pidetty […]

Ihmisen ruumis verkkomaailmassa – Somaesteettistä pohdintaa

Tanja Parkkonen Millaiselta verkkomaailma näyttää ruumiillisuuden näkökulmasta? Tässä artikkelissa käsittelen tietoverkkojen ja ruumiillisuuden suhdetta, aihetta jota mielestäni ei ole käsitelty tarpeeksi. Tukea ajatuksilleni haen somaestetiikasta sekä pragmatismista. Lähden liikkeelle tutustumalla verkkomaailmaan ihmisen ruumiin jatkeena eli välineenä. Verkkomaailmalla tarkoitan laajassa mielessä ihmisen verkottunutta, sosiaalista, tiedollista ja digitaalista maailmaa, joka hahmotetaan ruumiin aistein. Digitaalisessa kokemuksessa on näin […]

Tekniikasta

Reijo Kupiainen Olen seurannut viime aikoina vilkasta keskustelua uuden teknologian, kuten robotiikan, ennustetuista seurauksista. ETLA:n tammikuussa 2014 julkaiseman raportin mukaan joka kolmas työpaikka Suomessa tulee häviämään parinkymmenen vuoden kuluessa. Raportin mukaan useimmiten työpaikan korvaa tietotekniikka. En tässä ota kantaa raportin väitteisiin, kiinnostukseni liittyy lähinnä eräänlaiseen teknologiakuvaan, joka keskustelussa ilmenee. Filosofian professori Timo Airaksinen ei hyväksy […]

2000-luvun kuriositeettikabinetti –YouTube

Anne Rysti ”Ukko Nooa, Ukko Nooa eläimet arkistoi. Ukko Nooa, Ukko Nooa lauloi hii-o-hoi!” Näin lauluyhtye Rajaton laulaa Suomen lasten lauluja -levyllä Ukko Nooan arkistossa –laulussa. Arkisto sanaa käytetään hauskana sanaleikkinä Nooan arkista, mutta se tuo esille hyvin arkistoihin, arkistointiin ja tiedon tallentamiseen liittyviä merkityksiä. Arkistot ajatellaan yleensä vanhoiksi paikoiksi, jotka ovat aikaa sitten (melkein […]

Sattumanvaraisuudesta toimijuuteen – nykytaide, luonto ja teknologia

Laura Kokkonen Ihmisen ja luonnon suhde on taidehistorian klassisimpia aiheita. Mimesiksen eli jäljittelyn kautta luonnon käsittely taiteessa on muuttunut yhä analyyttisemmaksi, ihmisen muuttuvaa luontosuhdetta seuraten. Aihe toistuu myös nykytaiteessa. Vielä 1700-luvun lopussa romantiikan aikana, teollisen vallankumouksen kynnyksellä, luonto nähtiin selvittämättömänä mysteerinä, jota taiteessa lähestyttiin alkuperäisyyden ja ihanteellisuuden lähteenä, uteliaasti sen ihmisille tarjoamista mahdollisuuksista. Teollisen vallankumouksen […]

The Digitalization of the World: New Aesthetics, with a Kantian Twist

Scott Contreras-Koterbay In 2011, the term “New Aesthetic” was introduced by artist, writer James Bridle. He described the increasing proliferation of visual languages consisting of self-generative computational structures beyond natural language. This was followed by author Bruce Sterling’s 2012 article in Wired discussing New Aesthetics as a set of artifacts amidst heterogeneous networks with social, […]

Ihmisyys ja kuolema teknologisen muokattavuutensa aikakaudella

Pirkko Holmberg Kuolevaisuutta on länsimaisessa filosofiassa pidetty ihmiselämän arvokkuuden välttämättömänä kaikupohjana, viimeisenä rajana, joka mahdollistaa asioiden merkityksellistymisen. Kuolemaa on vähintäänkin pidetty väistämättömänä tosiasiana, jonka tuolle puolen ei voi päästä ja jonka takaisista asioista ei voi tietää mitään. Tämä puhe on saanut uudenlaisen kaiun nykyään, kun on esitetty ”varmana ennusteena”, että kuolevaisuus ja ihmiskehon rajoitteet tullaan […]

Ubiquitous Computing

Phaedra Shanbaum The aim of this article is twofold: It is a reflection on theories about art and technology in the last decade. The concepts explored are drawn from scholars in varying disciplines (media studies, computer sciences, art history) but who identify, despite their methodological differences, with a particular concept of technology. On the other […]