Merleau-Ponty ja taiteet – symposium 9.5.2008

Ranskan kulttuurikeskus Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C 135

Suomen Estetiikan Seura juhlistaa Maurice Merleau-Pontyn (1908–1961)
100-vuotispäivää järjestämällä symposiumin, jossa käsitellään Merleau-Pontyn
ja hänen ajattelustaan ammentaneiden tutkijoiden näkökulmia taiteisiin.

Tilaisuus järjestetään yhdessä Ranskan Kulttuurikeskuksen kanssa.

12.15 Avaussanat
12.30 Professori Pauline von Bonsdorff: ”Ihminen esteettisenä toimijana”
13.00 FT Leena Rouhiainen: ”Liikkuva ruumis ja havainnoiva tanssi”
13.30 Kuvataiteilija Marjatta Oja, haastattelijana Hanna Johansson
14.00 Tauko 45 min
14.45 FM Juho Hotanen: ”Maalauksen kudos”
15.15 FM Saara Hacklin: ”Valokuva, liike ja eläin: Christian Mayerin Toinen
kaupunki, ei minun”
15.45 FT Hanna Johansson: “Merleau-Ponty, taiteen tilallinen käänne ja
kysymys representaatiosta”

Lopetus n. 16.15

*