Tekijänoikeusjärjestö Kuvasto liittyi TTVK ry:n jäseneksi

Kuvataiteilijoita edustava tekijänoikeusjärjestö Kuvasto ry liittyi Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen (TTVK ry) jäseneksi vuoden 2016 alussa.

TTVK tiedottaa tekijänoikeudesta, antaa tekijänoikeudellista koulutusta sekä valvoo jäsentensä tekijänoikeuksia. Kuvaston lisäksi yhdistykseen kuuluvat myös Suomen viisi muuta tekijänoikeusjärjestöä: Gramex, Kopiosto, Sanasto, Teosto ja Tuotos.
“TTVK-jäsenyys liittää kuvataiteen oikeudenhaltijat entistä tiiviimmin luovan alan yhteiseen vaikuttamistoimintaan varsinkin täytäntöönpanon ja valvonnan alueella”, kertoo Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilsson.
“Ajankohta on sopiva yhteistyön rakentamiselle TTVK:n kanssa, sillä visuaalisen alan ansaintamalleihin ja taiteilijoiden oikeusasemaan kohdistuu juuri nyt monia muutosvoimia”, hän jatkaa.

Jäsenyyden myötä Kuvasto ja TTVK tulevat tekemään yhteistyötä erityisesti kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksen valvonnan tehostamisessa. Kuvataiteen oikeudenhaltijoilla on tekijänoikeuslakiin perustuva oikeus saada korvaus teostensa jälleenmyynneistä. Kuvasto on toiminut kuvataiteen jälleenmyyntikorvausta keräävänä järjestönä opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymispäätöksellä vuodesta 1995 lähtien. Hyväksymispäätös uusittiin joulukuussa viideksi vuodeksi ajalle 1.1.2016–31.12.2020.

Lisätietoa jälleenmyyntikorvauksesta, katso: kuvasto.fi/jalleenmyyntikorvaus/ 
 
Tiedustelut:
Toiminnanjohtaja Tommi Nilsson,tommi.nilsson@kuvasto.fi, p. 040 511 9440