Text Art – Katseltavaa Runoutta, Poetry for the Eye Tampereella

TR1 Taidehallissa 31.3.-29.4.2012

TR1 Taidehallissa avautuu 31.3. visuaalisen runouden näyttely Text Art – Katseltavaa runoutta, Poetry for the Eye. Näyttely on koottu yhteistyössä manchesterilaisen Bury Art Museumin kanssa, joka on tullut kansainvälisesti tunnetuksi Text Art -festivaaleistaan. Vastaavaa kansainvälistä visuaalisen runouden näyttelyä ei ole aiemmin ollut esillä Suomessa.

Visuaalisella runoudella tarkoitetaan katsottavaksi tehtyä runoutta. Se on retinaalista, silmin aistittavaa ja siten visuaalista, mutta sillä on yhteys myös kirjoitettuun ja kuultuun kieleen, runouteen. Visuaalinen runo näyttää kuvalta, mutta se ei ole yksinomaan kuva. Sillä on ominaisuus, joka liittää sen osaksi kieltä ja kirjoitusta. Visuaalisen runon kuvalliset ja tekstilliset osatekijät muodostavat kokonaisuuden, jossa toinen ei ole korvattavissa toisella. Näyttely koostuu paperitöistä, valotöistä, videoteoksista ja installaatioista.

Toisinaan visuaalisen runon yhteys kirjoitukseen on hyvin keskeinen. Esimerkiksi konkreettinen runous tarkastelee tuttuja kirjainmerkkejä runollisella katseella, kiinnittämättä ensisijaisesti huomiota kirjainten tai sanojen merkitykseen. Kollaasintekijä taas yhdistelee erilaisia aineksia ja saa aikaan jotain, joka on yhtä lailla molempia: runoja ja kuvia. Aseeminen runous on oma alalajinsa. Sillä tarkoitetaan runojälkeä, joka näyttää kirjoitukselta, mutta joka ei noudata mitään tunnettua aakkostoa tai kirjoitusjärjestelmää. Kaikki nämä visuaalisen runouden alalajit ovat edustettuina TR1 Taidehallin näyttelyssä. Visuaalinen runous on usein käsitteellistä. Tällöin runoon liittyy jokin idea, joka katsomisen tai lukemisen sijaan tai lisäksi ohjaa tarkastelijansa pohtimaan kieleen ja sen käyttöön yhdistettyjä rutiineja ja itsestäänselvyyksiä

Näyttelyn tuottaa Tampereen taidemuseo ja sen ovat kuratoineet yhteistyössä Bury Art Museumin johtaja, kuraattori ja runoilija Tony Trehy sekä helsinkiläinen runoilija ja kirjallisuuslehti Parnasson runoustoimittaja Karri Kokko. Näyttely käsittää pääasiassa englantilaisten ja suomalaisten taiteilijoiden visuaalista runoutta. Mukana ovat seuraavat taiteilijat: Tony Lopez, Shaun Pickard, Steve Miller, Derek Beaulieu, Liz Collini, Tytti Heikkinen, Satu Kaikkonen, Jukka-Pekka Kervinen, Karri Kokko, Tiina Lehikoinen, Marko Niemi, Mia Toivio ja J.P. Sipilä. Näyttelyn yhteydessä järjestetään myös oheistapahtumia.