TIEDE & EDISTYKSEN 35-VUOTISJUHLASEMINAARI Pe 18.11.2011

AJATTELUN ASIALLA
TIEDE & EDISTYKSEN 35-VUOTISJUHLASEMINAARI Pe 18.11. klo 10.15. ̶ 17.00

Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki

Tutkijaliitto järjestää Tiede & edistys -lehtensä 35-vuotisen taipaleen kunniaksi seminaarin, jossa tarkastellaan lehden historiaa ja kehitystä 1970-luvulta tähän päivään. Lisäksi seminaarissa hahmotellaan humanististen alojen ja yhteiskuntatieteiden tulevaisuutta. Seminaarin aiheina ovat muun muassa luonnontiede, marxismi, kriittinen teoria, yhteiskuntateoria, aikalaisanalyysi, ranskalainen filosofia, fenomenologia sekä postmodernismi lehden historiassa.
Vapaa pääsy. Lisätietoja www.tutkijaliitto.fi.

10.15 Mika Ojakangas, ”Tiede & edistys akateemisena tiennäyttäjänä 70-luvulta nykypäivään”
10.30 Sakari Hänninen, ”Tieteidenvälisyys ja tutkijoiden liitto”
11.00 Antti Gronow ”Tiede & edistyksen sosiaalinen verkosto”
11.30 Yrjö Haila, ”Luonnontieteen kriittiset ulottuvuudet”
12.00 Petri Ylikoski, “Suomalaisen biologianfilosofian unohdettu historia”
12.30 LOUNAS
13.30 Risto Heiskala, ”Vieläkö Marx elää?”
14.00 Semi Purhonen, ”Kulissien takana, näyttämöllä, valepuvussa,
negaationa: sosiologia Tiede & edistyksessä”
14.30 Tuija Pulkkinen, ”Moderni ja postmoderni Tiede & edistys”
15.00 Markku Koivusalo, ”Tiede ja edistys ja eurooppalainen ajattelu”
15.30 KAHVI
15.45 Ari Hirvonen, ”Lain opit, normien tieteet ja oikeuden filosofiat Tiede & edistyksessä”
16.15 Sara Heinämaa, ”Tiede & edistys ja fenomenologia”
16.45 Lopetus