Tieteen sukupolvet ja tasa-arvo seminaari 27.4.2011

Helsingin tutkijanaisten ja Naisten Tiedesäätiön kannatusyhdistyksen seminaari:
Tieteen sukupolvet ja tasa-arvo. Tutkijanaisten kokemuksia eri vuosikymmeniltä.
27.4.2011 klo 16-19 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 404

Viimeisten vuosikymmenten aikana naisten mahdollisuuksissa tutkijanuraan on tapahtunut paljon. Yliopistot ovat käyneet läpi suuria muutoksia. Tieteen
tekemisen reunaehdot ovat erilaisia eri sukupolville, mutta monet ongelmat tuntuvat olevan samoja vuosikymmenestä toiseen. Naisten asemat
tiedemaailmassa ovat myös erilaisia. Millä tavalla sukupolvien kokemukset eroavat toisistaan? Missä ne puolestaan ovat samankaltaisia?
Helsingin tutkijanaiset perustettiin vuonna 1982, mutta toiminta hiipui 1990- luvulla. Vuonna 2007 yhdistyksen toiminta käynnistettiin kuitenkin uudelleen:
asiat eivät olleetkaan muuttuneet vain parempaan suuntaan. Naisten Tiedesäätiö perustettiin vuonna 1987 tavoitteenaan tukea tutkijanaisten
asemaa tiedemaailmassa apurahoja myöntämällä. Vuonna 2009 säätiölle perustettiin oma kannatusyhdistys, koska taloudellista ja henkistä tukea
tutkijanuran eri vaiheissa tarvitaan edelleen.

Tule mukaan keskustelemaan: Mitä teemoja pohdittiin 1980- luvulla? Mikä on yhä ajankohtaista? Onko tasa-arvo toteutunut? Miten eri
sukupolvien naistutkijat näkevät tasa-arvokysymykset ennen ja nyt?

Ohjelma
16.00 Tilaisuuden avaus: professori Elina Vuola
16.15-17 Assistentti, apurahatutkija, tohtorikoulutettava – millä
rahalla tohtoriksi ja mitä sen jälkeen?
TM, VTT, psykoterapeutti Irmeli Laitinen
VTT, erikoistutkija Tarja Savolainen
FT Anni Tonteri

17.00 Kahvitarjoilu
17.30-18.15 Äitiyden ja tutkimustyön yhdistäminen
Professori Marja-Liisa Honkasalo
Yliopistonlehtori, dosentti Camilla Lindholm
KTM, tohtorikoulutettava Annamari Huovinen

18.15-19 Syrjinnän pysyvät ja muuttuvat muodot
Professori (emerita) Riitta Jallinoja
Professori Johanna Kantola
Yliopistonlehtori, dosentti Sirkku Manninen

Tervetuloa!