Tieto ja usko – aine, henki ja tietoisuus -symposiumi, lauantaina 22.3.2014 klo 12.00–17.00

Tieto ja usko – aine, henki ja tietoisuus -symposiumi,
lauantaina 22.3.2014 klo 12.00–17.00

Tulevana lauantaina Sofiassa tarkastellaan tietoisuuden, hengen ja aineen olemusta ja niiden keskinäisiä suhteita. Seminaari järjestetään yhteistyössä Filosofiklubin ja Kriittisen korkeakoulun kanssa.

Seminaarin osallistumismaksu on 25€, sis. tulokahvit ja lounaan.

Ilmoittautuminen 21.3. mennessä: reception@sofia.fi tai p. 010 277 900.

Ennen seminaaria on mahdollisuus osallistua liturgiaan Sofian Pyhän Viisauden kappelissa klo 10.00–11.30. Tervetuloa!

Ohjelma

klo 12.00 – 12.30: Tulokahvit ja teet

klo 12.30 – 13.30: Metropoliitta Ambrosius: Idän kirkon mystisestä traditiosta. Kommentti: Akatemiaprofessori Elina Vuola

klo 13.30 – 14.30: VTM Juha Olavinen: New Age: Tietoisuuden evoluutio ja menetelmät. Kommentti: FT Klaus Karttunen

klo 14.30 – 15.30: Lounastauko

klo 15.30 – 16.30: Emeritusprofessori Matti Bergström: Usko ja tieto: Aivojen kyky aistia kokonaisuuksia ja osia. Kommenttti FT Tarja Kallio-Tamminen

klo 16.30 – 17.30: Paneeli. Puheenjohtajana FT Tapio Tamminen. Mukana alustajat ja kommentoijat.

Puhujien esittely:

Ambrosius on vuodesta 2002 alkaen toiminut Suomen ortodoksisen kirkon Helsingin hiippakunnan piispana nimikkeellä Helsingin metropoliitta. Hän on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon sekä teologiasta että valtiotieteestä. Muun opetus- ja tutkimustoimintansa ohella Ambrosius on toiminut myös Joensuun yliopistossa lehtorina ja vt. apulaisprofessorina. Lisäksi hän on teologian tohtori h.c. Helsingin yliopistossa. Toimiessaan 1970- ja 80-luvuilla Valamon luostarissa Ambrosius vihittiin pappismunkiksi. Kulttuurikeskus Sofiassa Ambrosius on jatkanut toimintaansa erilaisten aatevirtausten yhteentuojana.

Elina Vuola on teologian tohtori ja akatemiaprofessori 2013–2017, tutkimusalueenaan ruumiillisuus, sukupuoli ja uskonnollinen identiteettti. Vuolan teologiseen etiikkaan ja uskonnonfilosofiaan liittyvä väitöskirja käsitteli vapautuksen teologian ja feministiteologian metodologisia yhteneväisyyksiä. Latinalainen Amerikka on yksi Vuolan erityisen kiinnostuksen kohteista. Vuola on ollut vierailevana tutkijana mm. Costa Ricassa ja Nicaraquassa. Vuosina 2012–2013 hän toimi Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan puheenjohtajana.

Juha Olavinen on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon käytännöllisestä filosofiasta. 1970- ja 1980-luvuilla Olavinen oli mukana useammissa alakulttuuriryhmittymissä, joilla oli yhteyksiä muotoutuvaan New Age –liikehdintään. Oraan suojelijat ry.n julkaiseman Uuden Ajan Aura –lehden toimittajana ja päätoimittajana Olavinen toimi vuoteen 1982. Vuodesta 2002 lähtien hän on ollut Helsingin työväenopiston tuntiopettaja. Olavisella on myös luottamusmiestoimi AY-liikkeessä. Filosofiklubin vetäjänä hän on toiminut vuodesta 2009.

Klaus Karttunen on filosofian tohtori, jonka keskeisiä tutkimuskohteita ovat Intian ja Euroopan varhaiset yhteydet sekä eurooppalaisen Aasian tutkimuksen historia. Vuonna 1992 Karttunen julkaisi tätä tutkimushistoriaa käsittelevän perusteoksen Itää etsimässä. Karttunen on myös kääntänyt lukuisia intialaisen kirjallisuuden klassikoita kuten v. 2003 valikoiman hymnejä Rigvedasta. Viime vuonna ilmestyi Karttusen Orientin etymologinen sanakirja. 2006–2011 Karttunen toimi Etelä-Aasian tutkimuksen ja indoeuropeistiikan määräaikaisena professorina Helsingin yliopistossa. Dosentti.

Matti Bergström on Helsingin yliopiston fysiologian emeritusprofessori. Bergström on tutkinut hermoston fysiologiaa sekä aivojen toiminnan ja ihmispsyyken suhdetta sekä luovuuden edellytyksiä. Matti Bergström tunnetaan myös tieteen popularisoijana ja hän on kirjoittanut ja esitelmöinyt laajalti näistä kysymyksistä. Yksi varhainen merkkiteos oli vuonna 1979 ilmestynyt Aivojen fysiologiasta ja psyykestä. Myöhemmin Bergström on tutkinut myös tieteen ja uskon suhdetta mm. teoksessaaan Neuroteologia (1998) ja on jatkanut pohdintojaan näihin päiviin saakka.

Tarja Kallio-Tamminen on filosofian tutkija ja opettaja. Vuonna 2008 Tamminen julkaisi teoreettisen filosofian alaan kuuluvan väitöskirjansa pohjalta teoksen Kvanttilainen todellisuus, fysiikka ja filosofia maailmankuvan muovaajina. Väitös ja kirja käsittelevät modernin fysiikan esiinnostamia kysymyksiä. Tammisen mukaan edelleen vahvasti läsnäoleva vanha mekanistis-deterministen tapa kuvata todellisuutta on riittämätön ja kehitysta vääristävä. Muun toimintansa ohella Tarja Kallio-Tamminen on toiminut myös Vihreän sivistysliiton puheenjohtajana vuosina 1994–97.

Tapio Tamminen on filosofian tohtori jonka vuonna 1994 valmistunut väitöskirja käsitteli edistyksen käsitettä ja sen yhteiskunnallista merkitystä. Tamminen on sittemmin selvitellyt mm. kollektiivisen identiteetin muotoutumista uskonnollis-nationalistisissa yhteisöissä, eritoten Intiassa. Tapio Tamminen toimitti 2008 ilmestyneen teoksen Guruja, joogeja ja filosofeja – Intian filosofiaa. Vuodesta 1997 lähtien Tamminen on tehnyt ohjelmia Radioateljeelle, tuoreimpana tammikuussa 2014 esitetty Sopupeli – filosofit jalkapalloilijoina.

Tervetuloa!

Dimitri Tolonen

suunnittelija

Ilmoittautumiset tapahtumiin: reception@sofia.fi tai puh. 010-277900.

Lisätiedot tapahtumista: www.sofia.fi ja www.facebook.com/kulttuurikeskussofia