TURUN TAIDEMUSEO ETSII MUSEOON LIITTYVIÄ VALOKUVIA

TURUN TAIDEMUSEO ETSII MUSEOON LIITTYVIÄ VALOKUVIA

Turun taidemuseo valmistelee laajaa julkaisua, joka käsittelee museon historiaa, kokoelmia ja toimintaa. Parhaillaan kartoitetaan arkistoissa olevaa kuvamateriaalia, mutta museo on kiinnostunut myös yleisön hallussa olevista valokuvista.

Museo etsii ennen vuotta 1990 otettuja valokuvia, jotka tavalla tai toisella liittyvät Turun taidemuseoon. Kuvan aiheena voi esimerkiksi olla museorakennus tai kuva on voitu ottaa rakennuksen sisällä. Myös ryhmäkuvat ja toiminnalliset kuvat kiinnostavat museota.

Kuvien omistajia pyydetään ottamaan yhteyttä Elina Battarbeehen, elina.battarbee@turuntaidemuseo.fi tai puhelimitse keskiviikkoisin ja torstaisin numeroon (02) 2627 088. Museo maksaa julkaisuun päätyvistä kuvista korvauksen kuvan haltijalle.

LISÄTIETOJA
amanuenssi Annina Sirén
puh. (02) 262 7094 tai 050 3568 800
annina.siren@turuntaidemuseo.fi
www.turuntaidemuseo.fi