Ulkomaille post dociksi Huttusen säätiön apurahalla

Osk. Huttusen säätiö, jonka tarkoituksena on suomalaisen kulttuurin tukeminen, julistaa
haettavaksi apurahoja tohtorin tutkintoon johtavien tieteellisten jatko-opintojen ja
tutkimustyön suorittamiseksi ulkomaisissa yliopistoissa.

Post doc -apurahat

Säätiöltä on mahdollista hakea rahoitusta myös ulkomailla tapahtuvaan post doc –
tutkimustyöhön. Post doc -apuraha on tarkoitettu tohtorin tutkinnon suorittaneiden,
enintään 35 vuotta täyttäneiden päärahoituslähteeksi (henkilökohtainen apuraha sekä
matkakulut) keskimäärin vuoden mittaisessa työskentelyssä ulkomaisessa yliopistossa tai
tutkimuslaitoksessa. Hakemus liitteineen tulee toimittaa säätiön asiamiehelle
sähköpostitse alla mainittuun määräaikaan mennessä.

Apurahahakemus tehdään lomakkeelle, jonka saa säätiön kotisivulta
www.oskhuttusensaatio.net tai asiamieheltä Timo Åvistilta, puh. 02941 22102.

Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona.
Hakemuksia koskevat suositukset tulee samoin lähettää sähköpostin pdf-liitetiedostona
suoraan säätiön asiamiehelle. Sähköpostien on oltava perillä viimeistään 15. kesäkuuta
2014 osoitteella:

timo.avist@helsinki.fi. Allekirjoitetut hakemuslomakkeet lähetetään
osoitteella: Osk. Huttusen säätiö, PL 4 (Vuorikatu 3), 00014 Helsingin yliopisto. Niiden
tulee olla perillä kesäkuun loppuun mennessä.

Hakuaika on 15.5. – 15.6.2014.
Hakemuksia ei palauteta.

OSK. HUTTUSEN SÄÄTIÖ
Hallitus