URB 14

URB 14
1.-10.8.2014
Kiasma, Stoa, SIC-galleria, kaupunkitila

URB-festivaalin viidestoista vuosikerta tarjoaa monipuolisen ohjelman aikamme kansainvälistä urbaania taidetta. URB 14 sisältää mm. tanssia, näyttelyitä, elokuvia, paikkasidonnaisia kuva- ja esitystaideprojekteja, sekä työpajoja.

Festivaali tuo yhteen eri taiteenaloilla ja erilaisista kulttuurisista lähtökohdista työskenteleviä tekijöitä. Tarkoituksena on siten luoda monikerroksinen kokonaisuus johon osallistumalla yleisöllä on tilaisuus löytää uusia näkyjä urbaaniin taiteeseen.

Seuraavassa poimintoja tulevasta URB 14 ohjelmasta.

“Altérité”
URB 14 -festivaali tuo Stoaan kansainvälisen vierailuesityksen Ranskasta. Cie Dans6T – ryhmän energisen ja koskettavan tanssiesityksen ”Altérité”(toiseus) lähtökohtana on valtakulttuurin ulkopuolelle sulkemisen ja vieraantuneisuuden kokemus. Esitys lähestyy omakohtaisella, raikkaalla ja kyseenalaistavalla otteella käsityksiämme sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta ja kulttuurisesta taustasta identiteettimme rakentajina

”Cleva Crew vs. SEA”(työnimi) on helsinkiläisen kuuden naistanssijan muodostaman katutanssiryhmän ja ranskalais-saksalaisen koreografin Samir Akikan yhteistyö. Se sai alkunsa aiemmin tänä keväänä järjestetystä workshopista, joka järjestettiin osana EU:n kulttuuriohjelman puitteissa toteutettavaa 7 Steps European Network Urban Dance -projektia. Akika ja Cleva Crew jatkavat työskentelyä heinäkuussa ja tuovat ensi-iltaan kantaesityksen Kiasma-teatterissa.

“Urban Species – Helsinki Expedition”
Esitystaiteen keskus ESKUS ja Invisible Playground (GER)
Urban Species – Helsinki Expedition on tutkimusretki kaupungissa ja kaupunkiin. Se
tarjoaa esityksellisin keinoin näkökulmia ihmisten, eläinten ja kasvien yhteiseloon
kaupungissa. Ideana on kutsua kaupunkilaisia pohtimaan omia käsityksiään luonnosta,
kaupungista, ihmisistä ja eläimistä.

Projektin toteuttavat Todellisuuden Tutkimuskeskus, Toisissa Tiloissa ja berliiniläinen Invisible Playground.