CHRISTINA RESEARCH SEMINAR presents

*COMING UP ON THE CHRISTINA RESEARCH SEMINAR…*

*Christina Research Seminar
On Tuesdays at 4–6 pm
Unioninkatu 40, seminar room 8
UNIVERSITY OF HELSINKI*

*15.3. Tuula Juvonen: **Julkilesbot ja -homot poliitikkoina Siuomessa ja Saksa
*29.3. Mulki Al-Sharmani: Islamic Feminism and Reforming Muslim Family Laws
12.4. Livia Hekanaho: Bareback-alakulttuurin sisäisyyden, läheisyyden ja rajoittamattoman intiimiyden fantasmat

*

*JULKILESBOT JA –HOMOT POLIITIKKOINA SUOMESSA JA SAKSAN LIITTOTASAVALLASSA *

Tuula Juvosen esitys käsittelee julkilausutusti ei-heteroseksuaalisen seksuaalisen suuntautumisen merkitystä nais- ja miespoliitikkojen poliittiselle uralle Suomessa ja Saksan liittotasavallassa. Käymällä läpi saksalaisten ja suomalaisten lesbo- ja homopoliitikkojen urakertomuksia 1970-luvulta lähtien Juvonen valottaa homoseksuaalisuutta koskevassa asenneilmapiirissä tapahtuneita merkittäviä muutoksia sekä puolueiden että yhteiskuntien osalta. Samalla keskusteltaviksi nousee molempien maiden sukupuoli- ja seksuaalipoliittisen kulttuurin erityispiirteitä ja ongelmakohtia.

*ISLAMIC FEMINISM AND REFORMING MUSLIM FAMILY LAWS**
*

**In this talk, I will engage with some of the recent literature that attempts to define, map out, analyze, categorize, and critique a growing body of academic scholarship that has emerged in the late 80s and early 90s and which has been termed as Islamic feminism. I will examine three contestations around Islamic feminism. The first is related to its conceptualization and categorization. The second contestation concerns the relation of Islamic feminism as an epistemic project to classical Islamic knowledge such as exegesis and jurisprudence. And the third revolves around the limits of Islamic feminism in delivering equality to Muslim women.

Notwithstanding the above-mentioned contestations, I argue that there are two main and systematic interpretive projects within Islamic feminism. The first project focuses on the exegesis of the /Qur’an/ such as the work of Amina Wadud and Asma Barlas. The second engages with Islamic jurisprudence (/fiqh/). It is best exemplified by the work of scholars such as Mir-Hosseini, and Kecia Ali. It is my contention that it is the combination of these two projects, both in their methodologies, theoretical frameworks, and their knowledge outputs that can establish sound foundations for Islamic feminism and pave the way for its further development. Most of all, current efforts to reform Muslim family laws are best served by drawing on comprehensive understanding of the important links between these two interpretive projects within Islamic feminism. This is because on the one hand, /Qur’an/-oriented Islamic feminism has emphasized /Quranic/ worldviews that foreground justice in God’s relation to humans and in human being’s relations to one another, and see patriarchy and patriarchal relations as irreconcilable with the Islamic concept of believing in one God (/tawhid/). Such insights give intellectual and moral force to Islamic feminists’ quest for gender equality and justice within an Islamic framework. Furthermore, the historical and epistemological deconstruction of the assumptions as well as some of the methodologies and doctrines of classical Islamic jurisprudence, which is being carried out by /Fiqh/-oriented Islamic feminists can greatly strengthen current efforts on the part of women’s rights activists to counter/ Fiqh/-based arguments that oppose gender-sensitive Muslim family laws. I will conclude with some examples from Egypt to explicate the above-mentioned arguments.

*Bareback-alakulttuurin sisäisyyden, läheisyyden ja rajoittamattoman intiimiyden fantasmat *

Esitelmän aiheena on homomiesten barebacking-alakulttuuri, jossa hi-virus on tulkittu uudelleen erotisoimalla ja fetissoimalla entinen kauhun aiheuttaja, virus. 1980-luvulta alkaen erityisesti homoyhteisössä tuhoa tuottanut sekä jatkuvien turvaseksikampanjoiden keskiöön nostettu hi-virus on nimetty barebackerien alakulttuurissa leikkisästi ”bugiksi”, joka kuoleman sijasta tuottaa fantasmaattisella tasolla uutta elämää, kuten Tim Dean on osoittanut psykoanalyyttisesti virittyneessä etnografiassaan/ Unlimited Intimacy/ (2009). Myös David M. Halperin on kiinnittänyt huomionsa bareback-alakulttuuriin poleemisessa teoksessaan /What Do the Gay Men Want?/ (2007). Tässä esitelmässä seurailen kuitenkin erityisesti Leo Bersanin ja Adam Phillipsin dialogisessa esseeteoksessaan /Intimacies/ (2008) avaamaa polkua tarkastellen barebacking-alakulttuurin fantasmaattisia rakenteita.

Etenemme tutkijoina tulenaralla maaperällä keskustellessamme siitä, missä määrin barebacking-alakulttuurissa on kysymys muun muassa suositun pornogenren representoimasta fantasmaattisesta rakennelmasta sekä missä määrin toisaalta analysoimme konkreettisia kulttuurisia malleja, joilla tulkitaan ja merkityksellistetään kohtaamisen, läheisyyden ja intiimiyden käsitteistöä. Seurailen analyysissäni erityisesti Leo Bersanin tulkintaa tulkitessani ”aidoksi” koetun suojaamattoman seksin erotisoimisen käytäntöjä ja fantasioita. Samalla pohdin ”kumittoman kohtaamisen” ideaalien ympärille rakentuneen läheisyyden ja avoimuuden käytäntöjen rakentumista suhteessa intiimiyden sekä rajattoman ja rajoittamattoman läheisyyden mielikuviin.

Bersanin ja Adamsin pohdintoja eteenpäin kehitellen nostan esiin bareback-alakulttuurin ominaispiirteitä suhteessa siitä kirjoitettuihin analyyseihin. Samalla tarkennan ja kommentoin
tästä alakulttuurista esitettyjä psykoanalyyttisiä tulkintoja. Produktiivisuuden fantasman sijasta painotan tässä luennassani erityisesti bersanilaista intiimiyden kokemuksen ja käsitteen avaamisenradikaalin problematisoinnin merkitystä monella tavoin haastavan etnografisen materiaalin tulkinnassa.

*/
Christina research seminar is chaired by prof. Tuija Pulkkinen. Seminar pays tribute to Gender Studies, and the history of Queen Christina’s name connected to this field of studies at the University of Helsinki. Seminar is open to everybody with an interest in research questions related to gender studies./*

*/Kristiina-tutkimusseminaari on perustettu jatkamaan Kuningatar Kristiinan nimen historiaa Helsingin yliopistossa. Seminaarin puheenjohtajana toimii Akatemian professori Tuija Pulkkinen ja tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki alan tutkimuksellisista kysymyksistä kiinnostuneet.
/*

*/TERVETULOA! WELCOME!
/*