Jan Kailasta FRAME-säätiön hallituksen puheenjohtaja

FRAME-säätiön hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin keskiviikkona 7. maaliskuuta.
Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jan Kailan (KuT). Kaila on Kuvataideakatemian vararehtori, tohtorikoulutusohjelmasta vastaava professori ja kuvataiteilija. Varapuheenjohtajaksi valittiin kuraattori Tomas Träskman.

”Säätiön hallitus pyrkii käynnistämään apurahahaut niin nopeasti kuin mahdollista. Tämä vie kuitenkin vielä joitain viikkoja, sillä säätiön rekisteröintiin liittyvät toimet täytyy ensin saada vietyä loppuun”, toteaa puheenjohtaja Jan Kaila.

Säätiön hallitus käynnisti kokouksessaan myös vuoden 2012 toimintasuunnitelman valmistelun. Säätiön palvelukseen palkattava henkilökunta tullaan rekrytoimaan avoimen haun kautta. Avautuvista työpaikoista ilmoitetaan kevään kuluessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 29.2.2012 nimittämät FRAME-säätiön hallituksen jäsenet ovat:

Kuvataiteilija, kuvataiteen tohtori, professori Jan Kaila
Johtaja, FT Susanna Pettersson
Kuvataiteilija, professori Tarja Pitkänen-Walter
Valokuvataiteilija Jorma Puranen
Intendentti Erja Pusa
Kuraattori Tomas Träskman

FRAME-säätiön hallitus tiedottaa toiminnan käynnistymisen ja apurahahakujen aikataulusta maaliskuun lopussa kotisivuillaan
www.frame-fund.fi