Prekaarin voima seminaari loka-marraskuu 2013

*Prekariaatin voima*

Seminaari

*Autonominen opisto*

loka-marraskuu, 2013

*Prekariaatin voima? *on seminaari joka käsittelee prekaarien työläisten
kamppailuja ja organisoitumisen tapoja. Minkälaiset kamppailut ovat
nykyisin keskeisiä yhteiskunnallisen muutoksen ja ihmisten elämän
parantamisen kannalta? Entä millaisia ovat ne organisaatiomuodot joita
näissä kamppailuissa syntyy?

Nykyajan prekaarin työläisen ongelma on usein, että perinteinen lakko ei
toimi. Joko lakkoon ei voida mennä, koska projektityö vain jäisi tehtäväksi
myöhemmin, hoivattavat joutuisivat heitteille tai työn keskeyttäminen
merkitsisi elämän ja ajattelun keskeyttämistä. Tai sitten lakosta ei ole
mitään apua, koska se ei tuota pääomalle sellaista vahinkoa, että sen
avulla voitaisiin saavuttaa minkäänlaisia voittoja.

Vanha sosialistinen työväenliike on nykyisin keskittynyt puolustamaan
“saavutettuja etuja” ja käytännössä vahvistamaan hierarkioita eri
työntekijäryhmien välillä, siis pikemminkin hajottamaan kuin vahvistamaan
työläisten solidaarisuutta. Sen ainoaksi sisällöksi on jäänyt “oman tai
omaisuuden” puolustaminen, pyrkimys päästä osaksi luokkaherruudesta sen
sijaan, että pyrittäisiin kaiken luokkaherruuden lakkauttamiseen. Ylpeys
työläisyyden voimasta maailman rakentajina on muuttunut kaunamieliseksi
“työnteon” ylpeydeksi ja toisen palveluksessa tehtävän alistetun työn
glorifioinniksi.

Kuitenkin selvemmin kuin koskaan ennen työn ylistäminen ja työväen
politiikan rakentaminen sosialistisen työmoraalin perustalle näyttää
kääntyvän prekaarin työväen alistamiseksi. Työ ei takaa varmaa tuloa eikä
“asemaa yhteiskunnassa” vaan tuottaa niin henkistä kuin fyysistä uupumusta.
Siksi keskeistä olisi löytää uudelleen vallankumouksellisen työväenliikkeen
poliittinen mielikuvitus: työväen autonomian, pääoman eduista tai
“kilpailukyvystä” piittaamattomien kamppailujen, työn ja tuotannon
radikaalin uudelleenjärjestämisen perspektiivi.

*Seminaarin rakenne:*

Seminaari järjestetään neljä kertaa loka-marraskuun aikana syksyllä
2013. Ensimmäiset kolme kertaa ovat suomenkielisiä, viimeisen kerran kieli
on englanti.

Kullakin seminaarikerralla tullaan kuulemaan 2-3 lyhyttä alustusta, joiden
jälkeen on varattu runsaasti aikaa keskustelulle. Kaikkia alustajia ei ole
vielä päätetty, joten osallistujien toivotaan myös ehdottavan omia
aiheitaan tai tarjoutumaan alustamaan jostakin yhdessä sovitusta seminaarin
teemaan liittyvästä aiheesta.

*Seminaarin ajankohdat ja teemat:*

*1. Lauantai 19.10.2013 klo 13-17, kokoustila Seppele, Domus Gaudium,
Leppäsuonkatu 11, 1. kerros (suomeksi)*

Teemojen esittely: prekariaatin kamppailut, prekariaatin ja proletariaatin
suhde – minkälaiset kamppailut ovat nyt keskeisiä prekaarien työläisten
elämän kannalta? Millaisia uusia työtaisteluita viime vuosikymmeninä on
syntynyt? Minkälaisia ongelmia niissä on kohdattu? Onko vanhasta
työväenliikkeestä tai sen järjestäytymismuodoista enää mitään hyötyä?
Seminaarin kokoonkutsujat alustavat teemaan liittyvistä aiheista.

*
*

*2. Lauantai 2.11.2013 klo 13-17, Galleria Oksasenkatu 11, Oksasenkatu 11
(suomeksi)*

Prekariaatin tekninen ja poliittinen luokkakokoonpano: eli mitä ovat
keskeiset uudet työläishahmot ja millaisia heidän jokapäiväiset
näkymättömät kamppailunsa?

*3. Sunnuntai 17.11.2013 klo 13-17, Galleria Huuto Jätkäsaari
2, Tyynenmerenkatu 6 (suomeksi)*

Järjestäytymisen tavat ja muodot.

*4. Lauantai 30.11.2013 klo 13-17, Galleria Huuto Jätkäsaari
2, Tyynenmerenkatu 6 (englanniksi)*

Symbolisen ja suoran toiminnan suhde. Paikalla vierailevia alustajia.
Keskustelu tullaan käymään englanniksi.

tervetuloa!

koollekutsujat: Aino, Eetu, Jaakko ja Markus