Taide­yhdistyksen kirjal­lisuus­palkinto Sini Monoselle Sulaminen-teoksesta

Suomen taide­yhdistys on myöntänyt 10 000 euron arvoisen kirjallisuus­palkinnon tutkija, kriitikko Sini Monoselle teoksen Sulaminen / Att Smälta / To melt (Poesia 2016) esseestä.

Raati perustelee valintaansa seuraavasti:
”Monosen kirjoittajan tunnus­merkkinä on kyetä tarkas­telemaan teoksia kielellä, joka on kaikkien ymmärrettävissä niin kokijana kuin tutkijana. Sini Mononen uskaltaa kertoa omista tunte­muksistaan ja päätel­mistään, mikä herättää lukijan omat tunteet ja ajatukset.

Kirja Sulaminen on Sini Monosen syvä analyysi ja tulkinta Minna Långströmin saman­nimisen video­teoksen kuvallisista ja äänellisistä ajatuksista. Nuori arvostelija kirjoittaa liikku­vasta kuvasta ja äänestä into­himoisesti.

Mononen toimii kriitikon parhailla ominai­suuksilla kirjoit­tajana jättäen tilaa myös katsojan tulkinnoille. Sulaminen osoittaa, kuinka kriitikon teksti nivoutuu taitei­lijan teokseen luonnol­lisella tavalla.”

* * *