Ajan merkit: humanismin kohtalo, STUDIA SEMIOTICA 2011-2012 ohjelma

Onko humanismi mahdollista nykyisenä teknologian ja tehokkuuden
aikana? Miten humanismi kehittyi, mitkä arvot kuvaavat sitä, mitkä ovat
sen symboleita? Humanismin ihmiskeskeisyys on ehdotonta, mutta ei
jyrkkää, se on lempeää, jaloa, myötätuntoista; humanismi on
universaalia, mutta sillä on omat tekstinsä, narratiivinsa, paikkansa,
tunteensa, ja kulttuurinsa.
Humanismi on unelma ja utopia paremmasta maailmasta.

Esitelmäsarja

Järjestäjät: Suomen semiotiikan seura, Imatran Kansainvälinen
semiotiikan instituutti, Helsingin yliopiston semiotiikan opintokokonaisuus

Maanantaisin klo 18, Fabianinkatu 26, 3. krs, Musiikkisali
(Kielikeskus), vapaa pääsy

Puheenjohtaja: prof. Eero Tarasti
Tiedustelut: juuso-ville.gustafsson@helsinki.fi

2011

19.9. Eero Tarasti:
Semiotiikkakin on humanismia – Eurooppalaisen humanismin merkit

26.9. Juha Varto:
Filosofian inhimillisyys

3.10. Hannu Riikonen:
Humanismin juuria ja käsitehistoriaa antiikin aikana

17.10. Altti Kuusamo:
Humanismin perintö ja ranskalaisen antihumanismin ‘humanismi’

31.10 Ahti Pietarinen:
Semiotiikka – aikamme kolmas kulttuuri?

7.11. Pirjo Kukkonen:
Kieli – humanismin voima

14.11. Aki-Mauri Huhtinen:
Humanismi ja turvallisuus

21.11. Matti Klinge:
Humanismi ja humanistit

28.11. Jessica Parland:
Digitoitu humanismi

5.12. Mauri Ylä-Kotola:
Yliopiston hallinto ja transsendentalismi

12.12. Jari Kaukua:
Inhimillinen itsetietoisuus islamilaisessa filosofiassa –
Ibn Sina, Suhrawardi, Mulla Sadra

2012

16.1. Dario Martinelli:
Animals, Humanism and Humanities

23.1. Osmo Pekonen:
Arbor scientiae, tiedon puu

30.1. Pertti Ahonen:
Antihumanismista humanismiin: Poliittinen diskurssiteoria semiotiikkana
kulttuurisen institutionalistisen tutkimuksen kannalta

vapaa pääsy