Ankaraa ja myötätuntoista kuuntelua-kirjan julkistaminen 5.5.2010

Ankaraa ja myötätuntoista kuuntelua-

Keskustelevaa kirjoitusta paikkasidonnaisesta taiteesta

Kuvataideakatemian uuden julkaisun julkistamistilaisuus

keskiviikkona 5. toukokuuta 2010 klo 16.00-18.00

Kuvataideakatemian kirjasto, Kaikukatu 2, 00530 Helsinki.

Kuvataideakatemian julkaisema ja Lea Kantosen toimittama kirja Ankaraa ja myötätuntoista kuuntelua: Keskustelevaa kirjoitusta paikkasidonnaisesta taiteesta esittelee paikkasidonnaisen taiteen tutkimusta ja opetusta. Sen kirjoittajista suurin osa on ollut mukana Kuvataideakatemian paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen ja Teatterikorkeakoulun esitystaiteen ja -teorian maisteriohjelmien yhteistyökokeilussa opettajina, opiskelijoina tai suunnittelijoina.

Tutkimusartikkelit vaihtelevat lyhyiden kommenttipuheenvuorojen ja projektiesittelyjen kanssa. Opiskelijoiden kirjoituksista suurin osa on Kantosen ohjaamien kurssien ja keskustelujen satoa vuosilta 2006–2010. Osa teksteistä on kirjoitettu dialogisesti kahden kirjoittajan tai koko kurssin yhteistyönä.

Paikkasidonnaisen taiteen opiskelijat kyselevät opintojensa aikana moneen kertaan sekä itseltään että toisiltaan: Millaisia asentoja omaksumme suhteessa toisiimme, yleisöön ja taidemaailmaan? Millaisiin asentoihin haluamme houkutella yleisöä? Mihin tällä houkuttelulla pyrimme? Nämä kyselyt johdattavat heitä ottamaan selvää nykytaiteen keskusteluista. Kyselemällä, keskustelemalla, osallistumalla ja toisten osallistumisia mahdollistamalla heistä on tullut uusi paikkasidonnaisen taiteen asiantuntijoita ja ammattilaisia, jotka kirjoituksissaan jakavat kokemuksiaan uusille opiskelijasukupolville.

Kirja soveltuu hyvin taideoppilaitoksien paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen opetuksen oppikirjaksi tai oheislukemistoksi. Se on myös kiinnostavaa luettavaa taiteilijoille, kriitikoille ja muille nykytaiteen kanssa työskenteleville sekä esimerkiksi sosiaali- ja koulutusalan toimijoille, jotka suunnittelevat kuvataiteilijoiden kanssa yhteisiä projekteja.

http://www.kuva.fi/portal/julkaisut/