Avoin näyttelyhaku Myymälä2 galleriaan // Open call for exhibition in Myymälä2 gallery

Hakemuksia otetaan vastaan keväälle ja kesälle 2016 (helmikuu­-heinäkuu). Näyttelykalenteri pyritään täyttämään neljän viikon jaksoissa (sisältäen näyttelyn rakentamisen ja purkamisen), mutta harkitsemme myös ehdotuksia lyhyempikestoisiksi näyttelyiksi.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostiosoitteeseen i​nfo@myymala2.com​viimeistään 31.10.2015. Hakemuksesta tulee käydä selkeästi ilmi näyttelyn aihe sekä kuvaus siihen tulevista teoksista. Esittele hakemuksessa myös itsesi joko ansioluettelolla tai motivaatiokirjeellä.

Myymälä2 galleria on vuodesta 2002 saakka Helsingin keskustassa toiminut taiteilijavetoinen näyttely­ ja tapahtumatila. Vuosien aikana se on vahvistanut asemansa Helsingissä ainutlaatuisena katu­-uskottavana vaihtoehtoisena kuvataiteeseen, kokeilevaan musiikkiin, designiin ja katukulttuuriin omistautuneena galleriana, jonka ohessa toimii pieni omakustanteita levittävä kauppa. Myymälä2 esittelee kiinnostavia ja omistautuneita tekijöitä eri alueilta ja eri koulutustaustoista, joiden asenne kuvataiteeseen on ennen kaikkea kokeileva ja vakiintuneita käsityksiä horjuttava.

Myymälä2 joutuu perimään näyttelytilasta vuokraa, joka keväällä­kesällä 2016 on 815 euroa/kuukausi. Vuokraan kuuluu myös valvonta ja tiedotus.

//

Open call for exhibition in Myymälä2 gallery

We are receiving applications for the spring and summer periods 2016 (February–July). The exhibitions should preferably be of duration of four weeks (including installation and dismounting). But we also consider proposals for exhibitions of shorter duration.

Send an exhibition application via email to i​nfo@myymala2.com ​latest on the 31st of October 2015. The application is free form, but it should clearly state the exhibition theme and content, as well as describe the works in planning. Also introduce yourself with a CV or with an artistic statement.

Myymälä2 gallery is an artist ­run exhibition and event space in the center of Helsinki since 2002. Over the years it has strengthened its position in Helsinki as an unique and street credible alternative space dedicated to visual arts, experimental music, design and street culture. It also includes a small shop of independent publishing. Myymälä2 is presenting interesting and dedicated artists from different disciplines and from various educational backgrounds, whose attitude toward art is experimental and unconventional.

Myymälä2 has to charge rent from the exhibition space. In spring and summer 2016 the amount is 815 euros/month. The rent includes information as well as supervision of the gallery space.