”Estetiikka, taide ja politiikka” –seminaari, Helsingin yliopisto, 6.5. – 7.5.2010

Call for Papers

Suomen Estetiikan Seura ja Taiteistuminen ja sen vaikutukset taiteeseen –tutkimusprojekti järjestävät yhteistyössä kaksipäiväisen seminaarin aiheesta ”Estetiikka, taide ja politiikka” Helsingin yliopistossa 6.5. – 7.5.2010. Seminaarin pääpuhuja on professori Aleš Erjavec (Slovenia).

Estetiikan, taiteen ja politiikan välillä vallitsevat kytkökset eivät ole menettäneet ajankohtaisuuttaan vuosituhannen vaihteen jälkeenkään. Perinteisten taiteen ja politiikan suhdetta sekä esteettisen poliittisuutta koskevien kysymysten rinnalle on kuitenkin muotoutunut joukko uusia ongelmia, jotka ovat syntyneet niin taiteessa, estetiikassa kuin politiikassa tapahtuneiden muutosten seurauksena. Monien estetiikan nykysuuntausten esittämä ”puhtaan estetiikan” kritiikki on laajalti hyväksytty. Mutta mikä on taiteen yhteiskunnallista ulottuvuutta painottavien näkemysten asema nykypäivänä? Saavatko nykyestetiikan keskeiset teoriat enää otetta esteettisen ja taiteen tehtävistä nyky-yhteiskunnassa vai tarvitaanko tämän ongelmakentän jäsentämiseen uudenlaisia lähtökohtia?

Monet perinteisesti taiteeseen liitetyt ominaisuudet kuvastavat nykyään monia muitakin yhteiskunnallisia käytäntöjä ja toimintatapoja. Minkälaisia esteettisiä ja poliittisia seurauksia tähän ”taiteistumiseksi” kutsuttuun muutokseen liittyy? Miten esimerkiksi käy taiteeseen perinteisesti liitetyn autonomian tällaisessa muutoksessa vai onko taiteen autonomisuus ylipäänsä pelkkä harhaluulo? Eri taidesuuntauksissa voidaan myös erottaa ideologisia ulottuvuuksia. Entä mikä on taiteen ja politiikan suhde nykymaailmassa, jossa usko politiikan mahdollisuuksiin kaiken aikaa heikkenee? Myös taiteen tutkimuksessa tapahtuneet muutokset tarjoavat uuden näkökulman seminaarin aihepiiriin. Miten taiteellisessa tutkimuksessa esiintyneet lähestymistavat tuovat esille estetiikan ja taiteen poliittisuutta ja minkälaisia poliittisia ulottuvuuksia taiteelliseen tutkimukseen voi itsessään liittyä?

Seminaarin järjestäjät kutsuvat kaikki näistä kysymyksistä kiinnostuneet tarjoamaan seminaariin esitelmää. Esitelmän mahdollisia kieliä ovat suomi ja englanti. Seminaarin toinen päivä on englanninkielinen. Seminaariin on myös mahdollista tarjota esityksellistä teosta tai alustusta. Halukkaita esitelmänpitäjiä pyydetään lähettämään 150 sanan abstrakti 28.2.2010 mennessä Suomen Estetiikan Seuran sihteerille (kalle.puolakka (at) helsinki.fi).

Taiteistuminen ja sen vaikutukset taiteeseen-tutkimusprojekti: www.artification.fi

Suomen Estetiikan Seura ry:www.estetiikka.fi

Call for Papers
“Aesthetics, Art, and Politics,” 6.5.-7.5.2010, University of Helsinki

The Finnish Society for Aesthetics together with the research project Artification and its Impact on Art (http://www.artification.fi/) will arrange a two-day seminar on the theme “Aesthetics, Art, and Politics” from the 6th of May to the 7th of May 2010 at the University of Helsinki. The keynote speaker of the seminar is Professor Aleš Erjavec (Slovenia). One of the two days of the seminar will be in English.

The different connections between aesthetics, art, and politics have not lost their actuality in the new millennium. However, alongside the traditional questions related to art’s relationship to politics and the political aspects of aesthetic phenomena a new set of issues has gradually arisen which are as much a result of changes that have occurred in aesthetics and art as those that have recently shaped politics. The criticism that different traditions of contemporary aesthetics have aimed against the idea of “a pure aesthetics” has been widely accepted. But what is the status of aesthetic theories which emphasize the social function of art and aesthetics today? Do the main traditions of contemporary aesthetics any longer manage to account for the current forms that the relationship between aesthetics, art, and politics takes or are novel approaches required for analyzing those connections?

Many other social practices besides art are to a growing extent characterized by features which have traditionally been primarily associated with art. What sorts of aesthetic and political consequences could this process known as “artification” involve? What are the effects of this development, for example, to the alleged autonomous nature of art or is this supposition a mere fallacy anyway? Different artistic traditions and movements embody different kinds of ideologies. How should one understand the relationship between art and politics in a world where the belief in politics is increasingly diminishing? The different changes in recent art research also provide a new outlook on the theme of the seminar. Do the different approaches characterizing artistic research articulate specific views of the connection between aesthetics and politics and what sorts of political underpinnings, if any, could these approaches themselves involve?

The organizers of the seminar kindly invite people interested in theme of the seminar to send an abstract of their paper (max. length 250 words) to the secretary of the Finnish Society for Aesthetics (kalle.puolakka [at] helsinki.fi). One of the two days of the seminar will be in English. It is also possible to offer a presentation in the form of an artistic presentation or a performance. The deadline for abstracts is the 28th of February 2010.