Hengittämään Musiikkitaloon – Go Breathing to the Music House 10.9.2010

Breathing. Looking, Listening, Touching

10.9.2011 klo 10 –16 Musiikkitalo, Auditorio

Miten hengittäminen on läsnä eri taiteissa? Miten hengitys – yhtä aikaa automaattisena ja intiiminä toimintona – muovaa kokemuksiamme ja tietoamme ihmisen lihallisuudesta, sosiaalisuudesta ja kulttuurisuudesta? Mitä aistimme, kun näemme, kuulemme ja tunnemme hengitystä?

Breathing. Looking, Listening, Touching on yhden päivän kestävä monitaiteinen ja -tieteinen tapahtuma, jossa hengittämistä tarkastellaan taiteen tekemisen, tutkimuksen, taiteellisen tutkimuksen ja kokeellisuuden yhteyksissä. Tapahtuma koostuu neljän taiteilija-tutkijan esityksistä sekä niihin liittyvistä keskusteluista. Taiteilija-tutkijat ovat sirkustaiteilija Camilla Damkjaer (Tukholman yliopisto, Ruotsi), elektroakustinen säveltäjä Antti Sakari Saario (University College Falmouth, Iso-Britannia), kuvataiteilija Elina Saloranta, (Kuvataideakatemia) ja äänitutkija Taina Riikonen (Sibelius-Akatemia). Päivä huipentuu tekijöiden ja yleisön yhteiseen hengitysimprovisaatioon.

Breathing. Looking, Listening, Touching-tapahtuman järjestävät Sibelius-Akatemia, Kuvataideakatemia, Musiikin ja näyttämötaiteen valtakunnallinen tutkijakoulu sekä Audiovisuaalisen alan tutkijakoulu Elomedia.

Tapahtuma on englanninkielinen ja siihen on vapaa pääsy.