Keskustelua taiteen tekemisestä Turun taidemuseossa 21.3. 2017

KIASMAN JOHTAJA LEEVI HAAPALA KESKUSTELEE EEVA-RIITTA EEROLAN JA JENNI TOIKAN KANSSA TAITEEN TEKEMISESTÄ JA DOUBLE TAKE -NÄYTTELYSTÄ

Taidemaalari Eeva-Riitta Eerola ja videotaiteilija Jenni Toikka keskustelevat näyttelystään Double Take Kiasman johtajan Leevi Haapalan kanssa tiistaina 21.3. klo 17 Turun taidemuseossa järjestettävässä taiteilijatapaamisessa. Näyttelyn ja sen tekoprosessin lisäksi keskustelu avaa myös yleisemmällä tasolla taiteilijaparina työskentelyä. Tilaisuus kestää noin tunnin ja siihen voi osallistua museon pääsylipulla (9/6 €).

Eeva-Riitta Eerolan ja Jenni Toikan yhteistyössä toteuttama näyttely Double Take käsittelee kysymyksiä kuvallisen informaation voimasta, kuvan lukemisen tavoista ja sen merkityksien muokkaamisesta. Tuloksena on eräänlainen eri tekniikoita (mm. maalaus, video ja löydetyt esineet) yhdistelevä kollaasimainen tutkielma, jossa kokonaisuus määrittyy yllättävien samankaltaisuuksien kokemusten kautta.

Double Take viittaa uudelleenkatsomisen ajatukseen mutta myös kahteen toimijaan – siihen, että näyttely on syntynyt juuri tällaiseksi siitä syystä, että kaksi taiteilijaa ovat tehneet sen yhdessä, vastapainona itsenäiselle työskentelylle. Sanapari luo myös mielleyhtymän asioiden katsomisesta ja pohtimisesta useampaan kertaan, esimerkiksi valitsemalla kumpaakin tekijää kiinnostava esine tai muoto ja varioimalla sitä toisen tekniikan kautta. Näyttely tarkastelee asioita ja kuvia monien näkökulmien kautta ja rinnastaa niitä toisiinsa. Samalla se kysyy, voiko tällä keinoin haastaa ennakkoon asetettuja käsityksiä.

Double Take on esillä Turun taidemuseon Studiossa 2.4.2017 asti.