LA CONTACT Kansainvälinen Live Art talvitapahtuma

Galleria Augusta, Suomenlinna, Helsinki
Lauantaina 27.11. klo 18-23

LA CONTACTIN järjestävät LÀ-BAS ja NEW ART CONTACT, kaksi riippumatonta performanssin ja uuden mediataiteen foorumia. Ojelmassa kansainväliset ja kotimaiset taiteilijat ja kokeellisen taiteen elävät käytännöt talvimaiseman keskellä tapahtumatilassa (tarjoiluineen) Galleria Augustassa, Susisaari. Tilaisuus maksuton. Linkit: www.newartcontact.org & www.kaapeli.fi/labas

ESIINTYJÄT:
NATHALIE MBA BIKORO, Gabon/Ranska: Ranskalais-gabonilainen Nathalie Mba Bikoro on monitaiteilija, kansainvälinen kuraattori, taiteen ja filosofian opettaja jonka pääalue on performanssitaide. Bikoro: “Hybridisissä tiloissa, rajoissa jotka olen tuottanut ja paikallistanut Afrikan ja Euroopan välille, alkuperäni kaksinaisuus antaa minulle oikeuden kyseenalaistaa kansakuntani, synnyinpaikkani ja Afrikan mantereen historian sekä oman historiani.” La Contact -tapahtumassa nähdään keholliseen rituaaliin, videoon, ääneen ja tilallisuuteen perustuva esitys “The Uncomfortable Truth” , neljäs osa sarjasta “Transitions”. Linkki: nbikoro.weebly.com

JOHANNES BLOMQVIST, Ruotsi: Johannes Blomqvist on performanssitaitelija joka asuu ja työskentelee Luleåssa, Ruotsissa. Hänet tunnetaan teoksista, joihin kuuluu henkilökohtaista interaktiota, sosiaalisia happeningejä, ympäristöllisiä ja ruumiillisia seremonioita, uuden pyhän etsintää. La Contactissa Blomqvist tekee esityksen “Man to Man” joka on luotu yhteistyössä Markku Ruotsalaisen (Kuopio) kanssa. Linkki: blomqvistbreimo.blogg.se

MYK HENRY, Irlanti/Yhdysvallat: Dublinissa syntyneen, New Yorkissa asuvan Myk Henry mukaan sekä taiteen tekijän että katsojan kuuluu osallistua suoraan taiteen kysymyksenasetteluihin. Henry on erityisen kiinnostunut yksityisen ja julkisen tilan ohuesta rajasta, jonka mittoja ja määrittelyn välineitä hänen työnsä tutkivat. Uusmediainstallaatiot, ääniveistokset, video ja performanssi ovat Henryn käytössä keinoja haastaa yleisö osallistumaan taideprosessiin ja siten tulemaan paremmin tietoiseksi omista arvoistaan ja näkemyksistään.

PILVARI PIRTOLA, Suomi: Kuva-, video-, ääni- ja performanssitaiteilja Pilvari “Nosfe” Pirtolan lowfidelity-taide kyseenalaistaa nykytaiteen tekemisen taloudelliset, sosiaaliset ja presentaatioon liittyvät uskomukset. Myöhäiskapitalismin ajan kasvava anarkia muuttuu Pirtolan taiteellisen suodattimen lävitse löydettyjen ja tehtyjen objektien, kuvien ja hälyjen kokeilutiloiksi tai suggestiiviseksi performansseiksi. “Minulla on työskentelyssäni lähtökohtana koko ajan uuden suunnan etsiminen. On ehkä hyväkin, ettei suunta löydy”, on Pirtola sanonut. Linkki: lowfidelity.org/~nosfe”

MARTIN RENTEIRA, Meksiko: Ruumista lähtökohtanaan käyttäen monitaiteilija Martin Renteria luo rituaaleja, joissa aktiot, objektit ja atmosfäärit herättävät erilaisia tulkintoja samasta todellisuudesta. Hän työskentelee universaaleilla käsiteillä kuten tila, valta, tasapaino, aika, epävarmuus, prosessien herkät alkutilat, ihmisyyden olemus ja oikeiden vuorovaikutussuhteiden luomisen välttämättömyys. Linkki: www.saatchionline.com/MartinRenteria

PANU TYHTILÄ, Suomi: Kuva- ja elokuvataidetaustaisen Panu Tyhtilän pelkistetyissä performansseissa on usein kyse moraalisesta dramatiikasta, jossa fyysisen toiminnan prosessi tai ritualistinen käyttäytyminen liittää yhteen ristiriidat subjektien ja objektien, ilmiasun ja identiteetin, peittämisen ja paljastumisen, arkaaisen hyvän ja pahan välillä.

YOU/ME, Suomi: You/Me on kuvataiteilija Marjatta Ojn, muusikko Asko Keräsen ja videotaiteilija Oliver Whiteheadin yhteinen musiikkiprojekti. Heidän live-videonsa ja avaruuselektropop-musiikkinsa leijailevat tilassa vapaasti eri suuntiin ja tasoille herättäen erilaisia tunnetiloja ja reagoiden niihin. Äänet joko asettuvat toisiaan vastaan tai luovat mielikuvan suuremmasta aistimellisesta synkronisaatiosta. Linkki: www.youme.fi

Sisäänpääsy on vapaa. Tapahtumaa tukee HIAP.

Suomenlinnan lauttojen aikataulut: http://aikataulut.ytv.fi/linjat/fi/hLautta_Kauppatori.html

* * *

LA CONTACT
Galleria Augusta, Suomenlinna, Helsinki
Saturday 27 November 2010 6-11 pm

THE EVENT:
LA CONTACT [sic] is an international live art event organised in collaboration between NEW ART CONTACT and LÀ-BAS, the two independent forums of performance and live art that have operated the longest in Helsinki. The event is a meeting between seven international artists and two differents living traditions of presenting experimental live art operating in and from Helsinki. Là-bas project has always been against the idea of serial production, and Art Contact has formed itself anew several times for the same reason. This occasion is also one of those. Links: http://www.newartcontact.org/, http://www.kaapeli.fi/~labas/

THE ARTISTS:
NATHALIE MBA BIKORO, Gabon/France: Nathalie Mba Bikoro is a French-Gabonese interdisciplinary artist working with live art performance as her main point of departure. She is an independent curator and works on international projects and is research editor for emerging artists and is a visiting lecturer teaching media arts and philosophy. “Working in hybrid spaces, frontiers which I have produced and situated between European and African continents, the plurality of my origin provides me with the authorisation to interrogate my own history and that of my nation, the place of my birth as well as the continent of Africa”, she states. “The Uncomfortable Truth”, Bikoro’s performance at La Contact is a process of corporeal ritual, visual background, recitation and silence, Link: http://nbikoro.weebly.com/
JOHANNES BLOMQVIST, Sweden: Johannes Blomqvist is a performance artist who lives and works in Luleå, Sweden. He is known for his work which involve personal interaction, social happenings, enviromental and body seremonies, searching for new kind of sacred. At La Contact, he performs a piece called “Man to Man” conceived with Markku Ruotsalainen, Kuopio. Link: http://blomqvistbreimo.blogg.se/
MYK HENRY, Ireland/USA: Myk Henry, Dublin-born artist living in New York, believes that it is important for both the artist and spectator to be directly involved in the questioning process of art. He is especially interested in the thin divide between public and private space and through his artwork investigates the gauge of this boundary. Mediums such as new media installation, sound sculpture, video and performance are used by Henry to engage the public and bring them to a heightened level of awareness about their own personal values and viewpoints.
PILVARI PIRTOLA, Finland: The low fidelity art of visual, video, audio and performance artist Pilvari “Nosfe” Pirtola challenges the economical, social and presentetational conventions of contemporary art. The increasing anarchy of late capitalism is transformed though Pirtola’s artistic vision into an experimental spaces of found and made objects, images and noises, or into suggestive performances. “I always work with the intention of finding a new direction. It’s perhaps for the best that it’s not found”, Pirtola has said. Link: http://lowfidelity.org/~nosfe/
MARTIN RENTEIRA, Mexico: Starting from the body, multidiscipliniary artist Martin Renteria creates rituals, where actions, objects and atmospheres provoke all kind of interpretations of the same reality. He plays with universal concepts such as space, power, balance, time, uncertainty, delicate beginnings of processes, human being essence and the urgency for establish genuine relationships. Link: http://www.saatchionline.com/MartinRenteria/
PANU TYHTILÄ, Finland: The controlled performances of Panu Tyhtilä, whose background is in the visual arts and cinema, tend to be dramatic moral rites, in which the process of physical action or ritualistic behaviour combines contradictions such as subject and object, representation and identity, conceiling and revealing, and the archaic problem of good and evil.
YOU/ME, Finland: You/Me is a band formed by the visual artist and musician Marjatta Oj (guitar, vocals), musician Asko Keränen (groove box, vocals) and Oliver Whitehead (live video). Their live visuals and space-electropop music flow freely to several directions and levels, evoking feelings and moods. The images and sounds either contradict each other or create an expanded feeling of synchronization. Link: http://www.youme.fi/

The event is free and supported by HIAP.

Schedule for the Suomenlinna ferry: http://aikataulut.ytv.fi/linjat/en/hLautta_Kauppatori.htm