Merleau-Ponty ja taide – Kollokvio Tampereen yliopistossa 12. 4. 2013

Kollokvio Tampereen yliopistossa 12. 4. 2013 klo 10.15 –
Sali: PinniB 3116

Maurice Merleau-Pontylle filosofia on sitä, että opitaan näkemään maailma. Hänelle kiinnostavinta fenomenologiassa ei ole intellektuaalisen maailmakokemuksen jäsentyminen tietoisuudessa, vaan ruumiillisen maailmakokemuksen ilmenemistä havainnossa. Siksi on johdonmukaista, että taide on hänelle enemmän kuin tutkimuskohde muiden joukossa: se on yksi koko fenomenologisen tutkimuksen keskeisimmistä paragdigmoista. Missä muualla kuin maalaustaiteessa havainto kiintyisi yhtä tarkasti havaintotapahtumaan, joka lakkaa olemasta itsestäänselvä ja muuttuu päinvastoin taiteen omankin tutkimuksen kohteeksi? Missä muualla kuin kirjallisuudessa ilmaisun syntymä ilmaistavasta muuttuisi arvoitukselliseksi ja pakottaisi tutkimaan itse ilmaisemisen tapahtumaa?

Tämä taiteen ja filosofian liitto on punaisena lankana hiljattain ilmestyneessä ensimmäisessä suomenkielisessä läpileikkauksessa Merleau-Pontyn ajatteluun Maurice Merleau-Ponty, Filosofisia kirjoituksia, toimittaneet ja suomentaneet Miika Luoto ja Tarja Roinila, nemo, 2012.
Tämä poikkeuksellisen hyvin toimitettu ja käännetty kokoomateos on lähtökohtana yksipäiväiselle suomenkieliselle kollokviolle Merleau-Ponty ja taide, jossa kotimaiset asiantuntijat tarkastelevat Merleau-Pontyn taidefilosofiaa.

Kollokvion järjestää Tampereen yliopiston filosofian oppiaine, vastuuhenkilönä professori (ma) Susanna Lindberg, Susanna.E.Lindberg@uta.fi

Kollokvioon on vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.

Ohjelma

10 – 10.45 Veli-Matti Värri: Lihan ontologia kuvittelukyvyn lähteenä
10.45 – 11.30 Miika Luoto: tba
11.30 – 12.15 Tarja Roinila: Filosofian ja runouden suhde Merleau-Pontylla
Tauko
13.15 – 14 Saara Hacklin: tba (écart nykytaiteen analyysissä)
14 – 14.45 Hermanni Yli-Tepsa: Merleau-Ponty ja taiteen ei-inhimillinen luonto
14.45 – 15.30 Taru Heinonen: Merleau-Pontyn ajatuksia väreistä tilassa
Tauko
16 – 16.45 Leena Rouhiainen: Ilmaisevasta eleestä ja hengityksestä
16.45 – 17.30 Juho Hotanen: tba (tyylistä, näkymättömästä)